Elif Alsaran

Yazar Hakkında

Gazzeli Âlim İmam Şafii

İmam Şafii rahmetullahi aleyh (d. 767 – v. 820) Muhammed b. İdrîs eş-Şafii, dinimizin dört hak mezhebinden biri olan Şafi mezhebinin imamı, fıkıh, hadis, edebiyat,

Aimin Yolu- İki Ucu Keskin Kılıç

Âlimin Yolu: İki Ucu Keskin Kılıç

Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyh (d. 1883 – v. 1971) son dönem fıkıh ve tefsir âlimi, eski diyanet işleri başkanı olan allame unvanı almış fakihtir.

Peygamber Şehrinin İmamı

İmam Malik: Peygamber Şehrinin İmamı

İmam Malik rahmetullahi aleyh ( d.712 – v.795 Medine) asıl adı Malik bin Enes dört hak mezhepten Maliki mezhebinin imamı, müçtehit ve muhaddis bir âlimdir. Peygamber Efendimiz aleyhisselam’ın hicret edip Refik-i Âlâya göçtüğü şehirde yani Medine’de yetişmiş, orada yaşamış ve Rasûlullah’ın mescidinin imamı olmuştur.

Âlimler İçinde Bir Âlime

Âlimler İçinde Bir Âlime

Fatıma bint Sa’d el-Hayr rahmetullahi aleyhâ ( d. 1128- v.1203) Bahreyn (kaynaklarda İsfahan olarak da
geçer) doğumludur ve hadis ilminde söz sahibi olan az sayıdaki hanım muhaddislerden biridir.

Başa dön tuşu