Çocuk Köşesi

Çocuk Gelişiminde Anne – Baba Tutumları: Demokratik Tutum

En sevdiğim, serinin de son tutumu olan “Demokratik Tutum” yaklaşımına gelmiş bulunmaktayız. Buraya kadar anlattığımız tutumların törpülenecek, iyileştirilecek yanları vardı. Demokratik tutumun böyle bir yanı yok çünkü anlattığımız tutumların içinde en sağlıklısı. Serinin son durağı olan bu sağlıklı tutumdan uzun uzun bahsedeceğim.

Demokratik Anne – Baba Tutumu Nedir?

Demokratik tutuma sahip anne babalar çocuklarını her konuda destekler onlara güvendiklerini hissettirirler. Bunun yanında, hayatın düzenini sağlayacak sınırlar koyarak onların hareketlerini kontrol ederler. Bu sınırlar olması gerektiği ölçüdedir. Çocukla etkili iletişim kurulabilmiştir. Çocuk isteklerini, şikâyetlerini ailesine korkmadan, tereddüt etmeden söyleyebilir. Aileden fikir alabileceğini, destek göreceğini bilir. Aile çocuktan yaşına uygun davranışları bekler ve aynı zamanda gerekli olduğunda kurallara uymasını ister. Bu tutumu sergileyen anne babalar çocuklarına karşı sevgi dolu ve ilgilidirler, aynı zamanda sabırlı ve duyarlı bir şekilde çocuklarını dinlerler.

Demokratik Tutum Sergileyen Ailelerde Görülen Davranışlar Nelerdir?

Cocuk Gelisimi Aile
Çocuk Gelişiminde Anne - Baba Tutumları: Demokratik Tutum 1

Sevgi, saygı, huzur, güven ve şeffaflık olan ailede çocuk tüm yönleriyle kabul edilir. Anne baba davranışları ile çocuğa uygun birer model, çok iyi rehberdir. Çocuğa yol gösterir ama alacağı kararlar konusunda serbest bırakır. Ona birçok alternatif sunulur ama seçim çocuğa aittir. Problemlere anne baba ile birlikte çözüm arayarak zamanla bu becerisini geliştiren çocuk, seçimlerinin sonuçlarına da kendisi katlanır. Aile içinde kurallar ve sınırlar herkes için ve hep birlikte belirlenir ve bu sınırlar içinde çocuk özgürdür. Kuralların mantıklı açıklaması yapılır. Aile fertlerinin hepsinin eşit söz ve oy hakkı vardır. Aileyi ilgilendiren kararlar birlikte alınır. Her konuda çocuğun düşünce ve fikirleri dinlenir. Anne baba birbirlerine ve çocuklarına karşı olan duygularında net ve açıktır. Çocukların ilgi, beceri ve yeteneklerine uygun kurslar, etkinliklere katılmaları için teşvik edip çaba sarf edilir.

Demokratik Tutum Sergileyen Ailelerin Çocuklarında Görülen Davranışlar Nelerdir?

Demokratik ve güven verici bir ortamda yetişen çocuk, kendine ve çevresine saygılı, sınırları bilen, yaratıcı, aktif, fikirlere saygı duyan, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilen, kişilik ve davranışları açısından dengeli, sorumluluk duyguları gelişmiş, hoşgörülü, işbirliğine hazır, arkadaş canlısı, duygusal ve sosyal açıdan dengeli ve mutlu bir birey olarak yetişir. Anne babanın tutarlı ve kararlı tutumu çocuğun kendisine ve çevresindekilere güven duygusunu geliştirir. Basit de olsa bu yaşlarda karar vermeye ve kendi başına işler yapmaya alışan çocuk, ilerde rahatlıkla kendi adına kararlar alır. Kendi haklarını savunurken başkalarının haklarına da saygı duyar.

Sonuç Olarak;

Cocuk Gelisimi Sonuc olarak
Çocuk Gelişiminde Anne - Baba Tutumları: Demokratik Tutum 2

Bu tutuma sahip anne babalar, çocuklarına sıcak davranır ve koşulsuz saygı ve sevgi gösterirler. Çocukların her durumda düşüncelerini belirtmelerini ve paylaşmalarını desteklerler. Anne babaların davranışları, birbiriyle tutarlı ve kararlıdır. Demokratik tutuma sahip anne babalar her çocuğun kendine özgü bir gelişim kapasitesi olduğunu bilir ve ona uygun davranırlar.

Çocuklarından gelişimlerine uygun düzeyde olgun davranmalarını beklerler. Aileler çocukları ile ortak etkinliklerde bulunurlar ve onlara sorumluluk verirler; gerekli durumlarda desteklerler. Demokratik ailelerde özerk davranışların desteklenmesine dikkat edilir. Çocuğun kendini ifade etmesine ve özdenetim kazanmasına katkı sağlayacak ortamlar sunulur. Demokratik tutuma sahip ailelerin çocukları sosyal ve duygusal anlamda daha yeterlidirler ve diğer bireylerle daha çok işbirliği içerisindedirler.

Bu tutumu şiar edinerek, kendine güvenen, uyumlu, adaletli, merhametli, sorumluluk sahibi, sevilen ve sevmeyi bilen çocuklar yetiştirebilmek dileğiyle…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu