Bi' Dünya Liste

Gayrimüslimlerin Dilinden Peygamber Efendimiz (sav)

Peygamber Efendimiz, Hâtem-ü’l Enbiya: Hz. Muhammed (sav)

Biz onu alemlere rahmet olarak gönderildiği bu kâinattaki tüm canlılara, bilhassa ümmetine olan düşkünlüğü ile tanıyoruz. Ancak onu dürüstlüğü, insan sevgisi ve daha nice güzel özellikleriyle tanıyan yalnızca İslam alemi değil. O; her bakımdan tüm milletlere, dinlere, ideolojilere mensup insanların hayatlarına dokunmuş, dikkatlerini üzerine çekmiştir. O, bir güzel ahlak timsali, adalet ve hakikat arayışının rehberi olmuştur. Bu içeriğimizde, Peygamberimizin evrensel kimliğini gayrimüslim düşünürlerin sözleri üzerinden inceleyeceğiz.

Alman Oryantalist Dr. Gustav Weil’in Peygamberimiz (sav) Hakkında Düşünceleri

Dr. Gustav Weil
Gayrimüslimlerin Dilinden Peygamber Efendimiz (sav) 1

Muhammed, kavminin parlak bir örneğiydi. Tertemiz ve saf bir karakteri vardı. Oturduğu ev, yediği yemek, giydiği elbise yegane bir sadeliği simgeliyordu. Arkadaşlarından özel bir saygı muamelesi görmüyordu. Aksine etrafındakilerden hiçbir hizmet beklemiyor, bu tutumu onaylamıyordu.

Ayrıca o, her an herkesin kolaylıkla ulaşılabileceği bir insandı.

Hastaların ziyaretine gider ve herkese merhamet ederdi. Yardımseverliği, cömertliği ve toplumun huzuru için tasalanır, çok çaba sarf ederdi. (History of the Islamic Peoples)

Meşhur İngiliz Düşünür Thomas Carlyle’in Peygamber Efendimiz (sav) Hakkında Düşünceleri

Thomas Carlyle
Gayrimüslimlerin Dilinden Peygamber Efendimiz (sav) 2

Kral ve vezirler gibi azamet ve ihtişam perdeleriyle gizlenmiş değildi. Ayakkabısını kendi tamir eder, kendi hırkasını kendi yamardı. Diğerleri gibi o da savaşır, emir ve kararları ashabıyla beraber alır, istişare ederdi. Halkının en güzel örneğini teşkil ettiğinden bu hususlarda özen gösterirdi.

Tarih boyunca gücü elinde tutmuş hiçbir lidere, söküğünü kendi diktiği hırka içindeki bu insan kadar saygı duyulmamış, izinden gidilmemiştir.

Gerçek bir kahraman için 23 yıllık dünya imtihanı lüzumlu bütün unsurları taşımaktadır. İnsanlar her şeyden daha fazla Muhammed’in hayatına ve buyruklarına kulak vermelidir. Diğer bütün sözler, onunkilerin yanında boş sözlerden ibarettir.

İngiliz Aktivist Annie Besant, Muhammed’in Hayatı ve Öğretileri Kitabında Peygamberimizden (sav) Şöyle Bahsediyor

Annie Besant
Gayrimüslimlerin Dilinden Peygamber Efendimiz (sav) 3

Arabistan’ın bu büyük peygamberinin hayatını ve şahsiyetini inceleyen; öğretilerini ve yaşantısını bilen herkesin ona karşı etkileyici bir saygıyla dolmaması imkansızdır. Kitabımda bahsettiklerimin büyük çoğunluğu herkes tarafından bilinse de ne zaman onun hayatını okusam bu Arap öğretmene bambaşka bir hayranlık ve hürmet besliyorum. (The Life and Teachings of Muhammad)

İngiliz Yazar ve Dinler Tarihçisi Karen Armstrong’un Peygamberimiz (sav) Hakkında Düşünceleri

Karen Armstrong
Gayrimüslimlerin Dilinden Peygamber Efendimiz (sav) 4

Muhammed 8 Haziran 632’de vefat ettiğinde tüm kabileleri Müslümanlaştırmıştı. Onun kadınlara yönelttiği örtünme emri, onları değersizleştirmek değil bilakis yüceltmek için getirilen bir kaideydi. Bu, batılı emperyalistlere karşı bir duruştu. Yalnızca içinde yaşadığı toplumu değil, aynı zamanda evrensel yanlışları düzeltme ve tüm toplumları her bakımdan adil toplumlara dönüştürme hedefini ön planda tutmuştu. Bunda başarılı oldu da.

Çocuklara karşı apayrı bir merhamet duygusu vardı. Buna karşılık çocuklar da onu çok seviyorlardı.

Şehre her dönüşünde çocuklar onu sevgiyle kucaklıyorlardı. O, dünya tarihine yön vermiş karizmatik ve zeki bir liderdi. (İslam Peygamberinin Biyografisi)

Doğa bilimci, Edebiyatçı Kimliğiyle Dünyada Kabul Görmüş Alman Hezarfen Goethe’nin Hz. Muhammed (sav) Hakkında Düşünceleri

Goethe
Gayrimüslimlerin Dilinden Peygamber Efendimiz (sav) 5

Biz Avrupa milletleri, medeni imkânlarımıza rağmen Hz. Muhammed’in son basamağına varmış olduğu merdivenin ilk basamağındayız. Şüphe yok ki kimse bu yarışta onu geçemeyecektir.

Amerikalı Fizikçi ve Yazar Michael Hart’ın Peygamberimiz (sav) Hakkında Düşünceleri

Michael Hart
Gayrimüslimlerin Dilinden Peygamber Efendimiz (sav) 6

Benim dünyayı en çok etkileyen insanlar arasında en ünlüsünü Hz. Muhammed olarak görmemin sebebi onun hem peygamberlikte hem de dini ve dünyevi hususlarda seviyeyi gözetmede fevkalade başarılı olmasıdır.

İnsanlık; felsefi, ahlaki ve hukuki olarak İslam’dan daha mükemmel bir dinle karşılaşmamıştır.

Fransız Yazar, Şair ve Siyasetçi Alphonse de Lamartine’nin Peygamber Efendimiz (sav) Hakkında Düşünceleri

Alphonse de Lamartine
Gayrimüslimlerin Dilinden Peygamber Efendimiz (sav) 7

Hiç kimse Hz. Muhammed’in ilkelerinden daha ileride bir nokta bulamaz. Avrupa’nın elde ettiği bütün başarılara rağmen bizim kanunlarımız İslam medeniyetine bakıldığında oldukça eksiktir.

Politikacılar, askerler, büyük sandığımız kişiler yakından bakıldığında o büyüklüklerini kaybederler. Bu durum Hz. Muhammed ile bozulmuştur. O bunun tek istisnasıdır.

Bu örnekler, yakın çağ araştırmacılarının görüşleri ve Peygamberimiz için söylenenlerin, anlaşılanların belki de küçük bir parçası. Hz. Muhammed’in (sav) Medine’de kurduğu ve dönemine göre çok ileride bir hukuk sistemine sahip İslam devleti, hâlâ günümüz devletlerinin ulaşmayı hedeflediği refah seviyesini barındırmaktaydı. Dolayısıyla biliyoruz ki zaman fark etmeksizin Peygamberimizin yaşamı, ilgiyle incelemelerin odağında olmayı sürdürecektir.

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu