Bi Dünya Kudüs

Kudüs ve Aksa – Bünyamin Erül

Tüm Müslümanların ortak vatanı Kudüs… Hepimizin hem millî hem dinî açıdan asgari müştereği… Artık yadsınamaz bir gerçek olarak biliyoruz ki, Mescid-i Aksa hür ve aziz iken orada namaz kılabilmemizin ilk adımı, Kudüs’ü avucumuzun içi gibi bilmektir. Bu bilginin tek yönlü olması da yetmez. Hem coğrafî, siyasî, tarihî hem de dinî olarak Kudüs’ü çok iyi bilmek durumundayız. İşte Bünyamin Erül, Kudüs ve Aksa eserinde “Bir Müslüman olarak Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı en az ne kadar tanımalıyız?” sorusuna cevap vermiştir bencileyin. Üstelik hadis alanında mütehassıs olan Bünyamin Erül’ün Kudüs’e dair yazdığı kitabın daha çok rivayetleri incelemesini beklerken, o daha kapsamlı bir çalışmaya imza atmıştır. Kitap, Kudüs’e gidecekler için bir gezi rehberini de andırmaktadır. Öncelikle Mescid-i Aksa avlusundaki mekân ve tarihi eserleri, ardından tüm şehri tanıtmıştır.

Kitabın giriş bölümünde ilk kıblemiz, ikinci mabedimiz, üçüncü mescidimiz tabirleriyle Mescid-i Aksa’nın İslam dinindeki önemini vurgulamıştır. Ardından Kur’an’da, sünnette ve tarihî kitaplardaki Mescid-i Aksaya dair rivayetleri yorumlamıştır. Sonrasında Mescid-i Aksa külliyesindeki eserlere geniş bir bölüm ayırmıştır. Ardından diğer dinler açısından Kudüs’ün önemini anlatmıştır. Bu bölümde Kudüs’ teki savaşın bir Arap-İsrail savaşından ziyade bir “hak-batıl” mücadelesi olduğu ortaya çıkmıştır. Filistin bölgesindeki şehirleri, bu topraklarda yaşayan peygamberleri, sahabe efendilerimizi ve tarihi şahsiyetleri anlatıp kitabın genel konu bütünlüğünü tamamlamıştır. Son bölümde ise okuyucunun bilmesi faydalı olacak bazı ekler vardır. Örneğin: Filistin kronolojisi, Hz. Ömer’in Filistin’in fethinde İlya halkına verdiği emannâme metni gibi…

Erül, kitabı bitirirken ‘’Kudüs Yolcusuna Birkaç Tavsiye’’ başlığı altında hac ve umre için nasıl heyecanlanıyorsak Kudüs içinde öyle heyecanlanmamız gerektiğini ifade etmiştir. Orayı ibadet niyetiyle kendi öz vatanımız olarak ziyaret etmeliyiz. Bu, dinî bir vecibedir. Oradaki Müslüman halktan alışveriş yapmalı, oranın mescitlerini boş bırakmamalıyız. Kitap genel olarak herkesin anlayabileceği sade bir üslupla yazılmıştır. Aktarılan bilgiler bir hadisçi hassasiyetiyle sahih kaynaklardan seçilmiştir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, eser Kudüs hakkında genel bilgi edinmek isteyen herkese Mescid-i Aksa bilincini aşılayan, zengin görsel içeriklerle hazırlanmış bir başucu eseridir. Kudüs hakkında ilk defa okuma yapacakları için rahatlıkla önerilebilir. Son olarak dikkat çekmek isterim ki; ülkemizde yeni yeni yeşeren Mescid-i Aksa bilincinin akademide önemli bir isim olan Bünyamin Erül tarafından böyle kapsayıcı bir çalışma olarak ortaya konması ve “Filistin davamız” şeklinde ifade edilmesi, Mescid-i Aksa bilincinin akademik çevrede de önemsenmesi açısından sevindirici bir durumdur. Mutlaka okumanızı tavsiye eder, istifadeler dilerim…

Bunyamin Erul Son
Bünyamin Erül

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu