Dünyada İslamİsveç

5 Soruda İsveç’te İslam

Dünyada İslam serimize komşuları Finlandiya ve Norveç’ten sonra 9.8 milyon nüfusuyla İskandinav yarımadasının en önemli parçalarından biri olan İsveç ile devam ediyoruz. 5 Soruda İsveç’te İslam yazımız sizlerle. Keyifli okumalar

İsveç’te Müslüman nüfus ne kadar?

Stockholm Isvec
Stockholm, İsveç

İsveç’te farklı dinlere mensup olan birçok insan bulunmakta. Bununla birlikte tarihsel sürece bakıldığında, 11. yüzyıla kadar İsveç’te putperestliğin popüler olduğu görülür. 11. yüzyılda ise İsveç, Hristiyanlığı benimseyip yaklaşık beş yüz yıl boyunca Katolik Kilisesi’nin etkisi altında kalmıştır. Reform hareketlerinin baş gösterdiği 1500’lü yılların ortasına gelindiğinde ise ülkede Protestanlık güç kazanmış. Ve 20. yüzyıla kadar da baskınlığını korumuştur. 2000’e kadar Evanjelik Lüteriyen Kilisesi devletin resmi kilisesiydi. Günümüzde nüfusun yaklaşık beşte dördü bu kilisenin üyesi olmaya devam etmektedir.

1800’lerin sonlarından bu yana ülkede bağımsız birçok kilisenin ortaya çıkmasıyla birlikte, sonraki zamanlarda ülkeye yapılan göçler nedeniyle ülkede farklı dinlere mensup olan insanlar da görülmeye başlanmıştır. Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere  çeşitli mezhepleriyle Hristiyanlık İsveç’te en popüler dindir. Buna rağmen 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarına doğru İsveç’te Hristiyan nüfus hızla azalmaya başlamıştır. Hristiyanlık toplam nüfusun yaklaşık %69’una tekabül etmektedir.

Günümüzde yapılan araştırmalara göre İsveç’in dünyadaki en az dindar ülkelerden biri olarak öne çıktığını da belirtmeden geçemeyeceğiz. Nitekim İsveç’in nüfusunun %28’i herhangi bir dine mensup değil. İslam dini ise, toplam nüfusun %4.9’una karşılık gelmekte. Toplam nüfusu 10 milyon olan İsveç nüfusunun yaklaşık 451 bininin Müslüman olduğu biliniyor.

İsveç’e İslam ne zaman ve nasıl ulaştı?

Isvec Harita
İsveç Harita

Dini çeşitliliği fazla bir ülke olan İsveç’e, Müslümanlık diğer dinlere oranla daha geç ulaşmıştır. Bu ülkeye büyük Müslüman nüfus 20. yüzyılın sonlarında Bosna Hersek, Türkiye, Irak, Fas, İran ve Somali gibi ülkelerden yapılan göçlerle girmiştir. Ayrıca 2011 yılında başlayan iç savaş sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda Suriyeli de yaşamak için İsveç’i tercih etmiştir. Yani İsveç’teki Müslüman nüfusun neredeyse hepsini göçmenler oluşturur. Baltık Müslümanları, İsveç’teki ilk Müslüman grup olarak bilinir.

İsveç’in en meşhur camileri nelerdir?

Malmo
Malmö 1

İsveç’teki camilerin sayısı gün geçtikçe hızla artmaktadır. Bununla birlikte ülkedeki en büyük camiler, İsveç’in başkenti Stockholm’da bulunan Stockholm Camii, Bellevue Camii, Brandbergen Camii, Fittja Camii, Göteborg Camii, Malmö Camii, Trollhättan Camii, Umea Camii ve Uppsala Camii’dir.

İsveç’te İslam adına çalışmalar yapan önemli şahsiyetler kimlerdir?

Malmo 1
SMFR Uppsala Yıllık Genel Kurul Toplantısı 2

İsveç’te İslam adına çalışma yapan spesifik şahsiyetlerden ziyade belirli sosyal kuruluşlar bulunmaktadır. İsveç’teki Müslümanların sivil toplum çalışmalarına Dini Cemaatler Devlet Teşvik Komisyonu tarafından desteklenen organizasyonlar öncülük etmektedir. Örneğin SMFR (Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa) 2008 yılında kurulan bir Müslüman barış hareketidir. Sveriges Unga Muslimer ise bir gençlik organizasyonudur. Bu organizasyonlara ek olarak Mevlana Sällskapet i Göteborg gibi yerel dernekler de bulunmaktadır.

İsveç’teki Müslümanların en büyük sıkıntısı nedir?

SMFR Uppsala Yillik Genel Kurul Toplantisi
Malmö 3

Müslümanların, dünyanın pek çok yerinde bulunan Müslümanlara kıyasla İsveç’te rahat bir yaşam sürdürdükleri söylenebilir. Nitekim İsveç’te Müslümanlar kendi okullarını açabilmekte, herhangi bir kısıtlama olmadan eğitim görebilmektedir. Yine de Müslümanları zor duruma sokan birtakım problemler söz konusudur. Örneğin, son zamanlarda yapılan araştırmalara göre İsveç’te işlenen nefret suçlarının %6’sı İslamofobik kökenlidir. Bu suçların genel olarak sözlü olduğunu da belirtmek durumundayız. Buna ek olarak, İsveç’te giderek artan bir çetecilik problemi varlığını sürdürmektedir. Bu tarz çete oluşumlarında Müslümanların ne kadar yer aldığı bilinmese dahi bu yapılar içerisinde göçmenlerin ağırlığı söz konusudur. Bununla birlikte İsveç’te özellikle gençler arasında bir marjinalleşme ve radikalleşme eğilimi olduğu gözlenmektedir.

Diğer Ülkeler İçin Tıklayınız!

Güney Afrika Cumhuriyeti / İngiltere / Filipinler / Bosna Hersek / Norveç / Malezya / Arjantin / Türkmenistan / Çin / Endonezya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu