İlham Veren ProjelerRöportaj

8 Milyar Salavât

Yüce Rabbimiz, Ahzab suresinin 56.ayetinde “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” buyuruyor. Peygamberimize (s.a.v) olan sevgimizin ve hürmetimizin bir göstergesi olan salavat-ı şerifin kıymetini hatırlatmak ve Müslümanlara salavat alışkanlığı kazandırmak için uğraşan Server Hanımlar Vakfı ile bir söyleşi yaptık. Sizler de söyleşimizi okurken, salavat getirmeyi unutmayın!

8 Milyar İnsan Adına 8 Milyar Salavât kampanyasını kısaca tanıtır mısınız?

Kampanyamız Mevlid kandiline kadar yıl boyunca Hz. Muhammed aleyhisselam Efendimiz’e dünya üzerinde yaşayan insan sayısınca salâtu selam göndermeyi hedefleyen bir çalışmadır. Server Hanımlar tarafından organize edilmektedir.

8 Milyar Salavat Nedir
8 Milyar Salavât 1

Bu kampanyanın amacı nedir?

Kampanyanın esas amacı Yaratıcımız tarafından âlemlere rahmet olarak gönderilen, yaşam tarzı ile kainatı ihya eden Son Peygamber aleyhisselam’ın insanlık için taşıdığı öneme dikkat çekmek, bu farkındalığı gündemde tutmak ve yaygınlaştırmaktır.

Kampanyamızın amacının daha net anlaşılabilmesi için bu konuyu biraz açmak isterim.

Peygamberlik makamının önemini Yaratıcımızın bizlere göndermiş olduğu hayat kılavuzumuz Kur’ân-ı Kerîm’de açık ve net bir şekilde okuyoruz. Örnek olarak; Âl-i İmran Sûresi, 31. ve 32. âyet-i kerimeleri zikredebiliriz: “(Ey Resûlüm!) De ki: ‘Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. De ki: ‘Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.’ …. Yine aynı sûrenin 132. âyet-i kerimesinde Allah’a ve Peygamber’e itaat edin ki merhamete nâil olasınız.” buyurulmaktadır.

Okuduğumuz örneklerde ve uzatmamak için burada dile getiremediğimiz benzer ayet-i kerimelerde Yaratıcımız insanlara kendisine itaat etmelerini emrederken kendi adının hemen ardından “ve” ile devam ederek elçisini anmıştır. Yine kendisini sevmenin gereği olarak elçisine uymayı, tâbi olmayı emretmiştir. Bu ne demektir? Allah’a itaatin gerçekleşmesi için, Allah’ın sevgisine mazhar olabilmek için O’nun gönderdiği elçiye, peygambere itaat mutlak bir şarttır. Demek ki bizler yaratıcımızla sağlam ve doğru bir ilişki kurmak istiyorsak Hz. Muhammed aleyhisselam Efendimiz’e itaat etmekle, O’nu hayatımıza rehber almakla, rol-model edinmekle sorumluyuz.

Server Hanımlar olarak bu sorumluluğumuzla ilgili farkındalık geliştirebilmek için bu kampanyaya ihtiyaç duyduk. Kampanyamızın teşvik ettiği salavât-ı şerife okumanın önemini bu sorumluluk kapsamında değerlendiriyoruz.

Dolayısıyla şunu diyebiliriz. Peygamber Efendimiz aleyhisselam’a hürmetimizin bir alameti olan salavat-ı şerifenin önemini hatırlatmak, salavât okuma alışkanlığın kazanılmasına katkı sağlamak da az önce bahsettiğimiz esas amacımızın kapsamındadır.

Salavât-ı şerife okumanın bu kapsamda hayatımıza kattığı değer nedir?

Bu sorunun cevabına şu ayet-i kerimeyi okuyarak başlamak isterim: Ahzab Sûresi 21. ayet-i kerimede de “Andolsun ki Allah’ı(n rızasını) ve âhiret gününü(n saadetini) umanlar ve Allah’ı çokça ananlar için Allah’ın Resûlü’nde, sizin için, pek güzel bir örnek vardır.” buyuruluyor.

Bu ayette ve daha önce okuduğumuz ayetlerde itaat etme ve örnek alma davranışları geçmektedir. Bu davranışlarda itaat edilen ve eden arasında, örnek alınan ve örnekleyen arasında derin bir sevgi bağına ihtiyaç duyulur. Çünkü eğitim biliminin verilerine dayanarak duyguların harekete geçmediği bir modellemenin isteksizce yapıldığını biliyoruz. Bu durumda da zorluklar karşısında vazgeçilebilen bir itaat, gelip geçici bir rehber edinme söz konusudur. Bireyin benimsemesi için sevgi bağı önemlidir.

İhtiyaç duyduğumuz derin sevgi bağı için bizlerin Allah’ın son elçisi ile bir yakınlık, bir tanışıklık tesis etmemiz gerekir. Bu yakınlığı maddi olarak sağlayamayacağımıza göre manevi yakınlık kurma yollarına ihtiyaç duyarız.

Efendimiz aleyhisselam’ın her bir müminin en yakını olduğu ayet-i kerime ile sabittir. Ahzab Sûresi 6. ayet-i kerimede “O Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha evladır (yakındır).” ifadesi ile bu durum ilan edilmiştir.

8 Milyar Salavat Afisi
8 Milyar Salavât 2

Peki bizler bu yakınlığı nasıl hissedebiliriz? Bunun cevabını da Tirmizî’de geçen bir hadis-i şerifle verelim: “Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavât getirendir.” (Tirmizî, Vitr,21)

Öte yandan yanımızda bulunmayan bir kimseyi gıyabında hayır dua ile anmak sevgi bağının kurulması için uygulanması en kolay reçetelerden birisidir. Salavât-ı Şerife de Hz. Muhammed aleyhisselam’ı övme, sevme, iltifat ile anma ve teslimiyetin özetidir. Ve biz her bir salavât okuyuşumuzda Rabbimizden Efendimiz’e daha fazla rahmette, daha fazla ikramda bulunmasını dileyerek bu reçeteyi uygulamış oluyoruz.

Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede müminlere emredilen salavât-ı şerife, Efendimiz aleyhisselam ile aramızda bir selamlaşmadır. Her bir salavâtın Efendimiz aleyhisselam tarafından cevaplandırıldığını yine hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Bu selamlaşma ne kadar sık ve ne kadar çok olursa aramızdaki bağ güçlenecek, bizlerin O’nu örnek alması daha kolaylaşacak ve O’na itaatimiz daha sağlamlaşacaktır. Bir diğer ifade ile O’nunla kesintisiz iletişim kurma imkanı doğacaktır.

Aynı zamanda salavât-ı şerife tüm Müslümanların ortak değeridir. Herhangi bir zümrenin, cemaatin rengini taşımaz. Yeryüzündeki tüm Müslümanlar salavât-ı şerife okuyarak benzer duygular yaşarlar. Bu birlik ve beraberliğe vesile olmasının yanında Hz. Peygamber aleyhisselam’a duyulan sevginin, vefanın ve ümmet olma bilincinin gelecek nesillere aktarılmasına da vesiledir, okunan her bir salavât.

Salavât-ı şerife okumanın hayatımıza kattığı değeri bu şekilde anlıyoruz. İşte bu sebeple 8 Milyar İnsan Adına 8 Milyar Salavât Kampanyasıyla salavât farkındalığı geliştirmek istiyor ve salavât okuma alışkanlığını teşvik ediyoruz.

8 Milyar İnsan bu kampanyada neyi temsil ediyor?

Bu temsili daha açık ifade edebilmek için öncelikle kampanya yürütücüleri olarak kendimizi nasıl tanımladığımızı ifade etmek isterim. Bizler, ideal mesaja muhatap, davete ve icabete mazhar olan dünyadaki 8 milyar insanın Efendimiz aleyhissalâtu vesselam ile kesintisiz iletişim kurmasını arzulayan kişileriz. Yani biz 8 Milyar insanız.

8 milyar bugün dünya üzerinde yaşayan insan sayısının karşılığıdır. Bu kampanya ile 8 milyar insanı kucaklamak istedik. Çünkü Son Peygamber aleyhisselam tüm insanlığa gönderilmiştir. O’nun İslam davetini kabul edenlere ümmet-i icabet ve henüz kabul etmemiş olanlara da ümmet-i davet denilmektedir. Bu kampanya ile Son Peygamber aleyhisselam’ın ümmet-i davet için de bir rahmet, bir müjde olduğunu hem kendimize hem tüm insanlığa tekrar hatırlatmayı, tüm insanlığı hayır duamıza dahil etmeyi amaçladık.

8 milyar sayısı bizi çokça heyecanlandırıyor. Zira böylelikle bugün dünyada yaşayan her bir bireyi muhatap aldığımızı, 8 milyar insanla bir muhabbet etkileşimi kurduğumuzu hissediyor ve her birinin potansiyel güzelliklerinin gün yüzüne çıkması için dua ediyoruz. Bu bir iyi niyet ilanıdır. Bu bir muhabbet çağrısıdır. İnsanlığın bu güzel duyguya çokça ihtiyacı var.

8 Milyar Salavat Katilim

Bu kampanyaya nasıl katılım sağlanıyor?

8 Milyar İnsan Adına 8 Milyar Salavat kampanyamıza salavat-ı şerife okumayı arzu eden herkes katılabilir. Katılmak isteyenlerin tek yapması gereken salavât-ı şerife okumak ve web sitemize girmek. Web adresimiz: https://8milyarsalavat.com/#/

Siteye girdiğinizde ana sayfadaki sayaçtan ad, soyadı ve e-posta bilgilerinizle okuduğunuz salavât-ı şerife sayısını ilave ettiğinizde katılımcımız oluyorsunuz. İstediğiniz sayıda, istediğiniz herhangi bir salavât-ı şerifeyi okuyarak sayaca işleyebilirsiniz. Kampanyamıza katılımcı olduktan sonra, sevdiklerinize de tavsiye ederek Peygamber muhabbetinin yaygınlaşmasına vesile olabilirsiniz.

Web sitesine giren herkes sayaç sistemi ile o güne kadar okunan salavât-ı şerife sayısını takip edebilir, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından aynı sevdaya gönül veren kimselerle oluşan sinerjiyi de hissedebilir.

Kampanyaya katılım tarihleri hakkında bilgi verir misiniz?

Kampanyamız yıl boyunca devam etmektedir. Mevlid kandiline kadar sayaca giriş yapılabilir. 12 Rebiu’l-evvel itibarıyla sayacımız sıfırlanıyor ve kısa bir süre sonra bir sonraki yılın kampanyası için yeniden başlatılıyor.

8 milyar oldukça yüksek bir rakam. Bu hedefe ulaşmak zor olmuyor mu?

Gerçekten çok yüksek bir hedef belirlendi. Ama şükürler olsun ki gönüllülerimizin desteği ile her sene bu hedefin üzerinde bir rakamla kapatıyoruz sayacımızı.

Tabi kampanyamızın çok sayıda katılımcısı var. Türkiye’nin tüm illerinden katılımcılarımız olduğu gibi Hollanda, İran, Özbekistan gibi çok farklı ülkelerden de katılımcılarımız mevcut. Bu ülkelerin listelerini de web sitemizden takip etmeniz mümkün.

8 milyar salavat kampanyası ile ilgili sosyal medya hesaplarının adreslerini de verelim isterseniz, takip etmek isteyenler için.

Tabi ki, arzu edenler kampanyamızı Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilirler. Adreslerimiz şu şekilde:

8 Milyar Salavat Kampanya
8 Milyar Salavât 3

Muhabbet dolu bu güzel kampanya hakkında bizlere verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Son Peygamber aleyhisselam’ın insanlık için önemi ile ilgili farkındalık geliştiren ve Efendimiz aleyhisselam’ın tavsiye ettiği salavât okuma alışkanlığını teşvik ederek bu kampanyayı yürüten Server Hanımlar’ı tebrik ederiz. Tüm insanlığın mutluluğunu amaçlayan benzer çalışmaların yaygınlaşmasını diliyoruz.

Kampanyamızı tanıtma fırsatı sunduğunuz ve heyecanımızı paylaştığınız için biz teşekkür ederiz. Tüm okuyucularımızla da 8 milyar salavât sayacında buluşmayı diliyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu