Esmaül Hüsna Haftalık Özetler

99 Gün 99 Esma Projesi 13. Haftayı Nasıl Geçirdik?

Jenny Molendyk hanımefendinin #99namesproject hashtagi ile başlattığı projesininden hareketle bu projeye destek olmak için biz neler yapabiliriz diye düşünürken, Ramazan ayına kadar her gün Allah’ın 99 isminden birini öğreneceğimiz, idrak edeceğimiz bunun için çeşitli görevler tamamlayacağımız bir süreç planladık. 

Bu yolda elhamdülillah 3000 kişiden fazlaya ulaştık ve paylaşımlarımızı, önerilerimizi artırarak sürece hızla devam ediyoruz. Çok şükür 13. haftamızı da tamamladık, birlikte Allah’ın isimlerinden tam 91 tanesini anlamaya çalıştık! Bu süreçte bizimle birlikte olan, projeyi zenginleştiren sizlere çok teşekkür ederiz! :) Bizi bu hayra vesile kılmaya devam ettiğiniz için minnettarız. Allah sizlerin de bizim de gayretimizi daim etsin. Şimdi sizlerle izninizle 13. haftaya bir göz atalım.

99 Gün 99 Esma Projesi 13. haftamızda Zül-Celâli vel İkrâm, El-Muksit, El-Câmi, El-Ganiyy, El-Mugnî, El-Mâni ve Ed-Dârr ism-i şeriflerini anlamaya çalıştık. 14. haftada da En-Nâfi esması ile başlayıp devam edeceğiz inşallah. Bazı günleri kaçıranlar ya da tekrar takip etmek isteyenler için ise bu bir hafta çalıştığımız esmaları derledik. 

85. Günün İsmi:  Zül-Celâli vel İkrâm

Anlamı: “Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”

Zül-Celâli vel İkrâm, azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibidir. Azamet, kemal ve şeref sahibi olan Allah (c.c.), noksan sıfatlardan münezzehtir. Celal, emir ve yasak koyma hakkına sahip olan anlamına gelir. Celal, Allah (c.c.)’ın zatına has bir sıfattır. Zül İkram ise, ikram sahibi olan demektir. Bütün iyilik ve ikramlar O’ndandır. Zül-Celal, azametin gerçekliğini idrak eden iken Zül-İkram ise, bulutsuz bir öğle vakti güneşin görülmesi gibi, kulların kendisini müşahede edecek şekilde onlara zuhur etmesidir.

Kur’an-ı Kerim’de Zül-Celâli vel İkrâm esması şu şekilde ifade edilmektedir:

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. 

Rahman, 78. Ayet Meali

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.

Rahman, 27. Ayet Meali

Görevler:

Zikir/Dua Görevi

Bugün Zül-Celâli vel İkrâm esmasını 100 kere zikrederek O’nun verdiklerine şükreden, vermedikleri karşısında asi olmayan, ikramın karşısında bizleri şükreden, şımarmayan kullarından eylemesini dile.

Okuma/Araştırma Görevi

Büyük ikram sahibi Yüce Allah’ın kulları olarak biz de O’nun bize ikram ettiği nimetleri tüm mahlukata ikram etmeli, onlarla paylaşmalıyız. Bazen komşumuzla, bazen zulüm altındaki coğrafyalardaki kardeşlerimizle, bazen mahallemizdeki bir sokak hayvanı ile bize verileni paylaşmalı, onlara ikramda bulunmalıyız. Bugün bu konudaki sizinle paylaşacağımız güzel örnek Pakistan’dan. 

Yardımsever bir Pakistanlı kadın yıllardır her gün yüzlerce ihtiyaç sahibine evinde yemek yediriyor. Rukhsana Izhar’ın bu girişimi, Pakistanlı genç bir arkadaş grubunu etkilemiş ve onlar da “Rızq Projesi”ni başlatmışlar. Sen de bugün bu güzel ikram örneğinin projeye dönüşüm hikayesini oku ve ilham al.

99 Gün 99 Esma Projesi 13. Hafta

İzleme/Dinleme Görevi

Yunus Emre dizisinden, Zül-Celâli vel İkrâm ism-i şerifinin açıklandığı bir kesit izleyelim.

99 Gün 99 Esma Projesi 13. Hafta

86. Günün İsmi:  El-Muksit

Anlamı: “Her işi birbirine uygun yapan.”

El-Muksit, her işi birbirine uygun yapan, adil, hakla hükmeden anlamına gelmektedir. O, Mazlumun hakkını zalimden alan, haksızlıkları düzeltip hakkı yerine getirendir. Allah Teâlâ üstün bir adalet ve merhametin sâhibidir. Kullarına muamelesi merhamet ve adalet üzeredir. Yapılmış olan hiçbir iyiliğin zerresini bile karşılıksız bırakmaz. İnsanların birbirlerine karşı işledikleri haksızlıkları da düzelterek hakkı yerine getirir.

Kur’an-ı Kerim’de El-Muksit esması şu şekilde ifade edilmektedir:

Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulüm edilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.

Enbiya, 47. Ayet Meali

Görevler:

Zikir/Dua Görevi

Bugün El-Muksit esmasını 100 kere zikrederek Allah’ın bu esmasının sende tecelli etmesini ve herkese ve her şeye adaletle hükmetmeyi dile.

Okuma/Araştırma Görevi

Bu esma vesilesiyle toplumda adalet nasıl sağlanır? Adaleti tesis etmek için nasıl nitelikte kurumlara sahip olmak gerekir? Bunun üzerine düşünelim. Ve islam medeniyetinin kadim coğrafyası Endülüs’de adaleti sağlamak için hangi müesseseler vardı okuyup bilgilenelim.

99 Gün 99 Esma Projesi 13. Hafta

İzleme/Dinleme Görevi

Allahu Teala’nın El-Muksit esması benzer anlamlar taşıdığı için 30. günde ele aldığımız El-Adl ile birlikte değerlendirilmektedir. Peki bu esmaların bizim üzerimizdeki tecellileri nelerdir? dinleyip hayatında bu esmaların tecellilerini daha çok göstermeye çalış.

99 Gün 99 Esma Projesi 13. Hafta

87. Günün İsmi:  El-Câmi

Anlamı: “Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.”

Allah, bütün faziletleri ve güzel nitelikleri kendinde toplamıştır. Parçaları bir araya getirip birleştirmiş, böylece onlara özel bir yapı kazandırmıştır. Birbirini seven kalpleri bir araya getiren de O’dur. ölümle birbirinden tamamen ayrılan ruh ve bedeni yeniden birleştiren O’dur. Kıyamet günü bütün insanları huzurunda toplayacak olan, zalim ile mazlumu bir araya getirecek olan O’dur. 

Kur’an-ı Kerim’de El-Câmi esması şu şekilde ifade edilmektedir:

Rabbimiz, Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin.

Al-i İmran, 9. Ayet Meali

Görevler:

Zikir/Dua Görevi

Bugün El-Câmi esmasını 100 kere zikrederek Allah’ın bu esması ile toplumda birleştirici, bütünleştirici, kuşatıcı olmayı dile.

Okuma/Araştırma Görevi

Camiler, bir araya gelip ibadet etmek, hasbihal etmek, dua etmek, ilim öğrenmek için gittiğimiz, tam anlamıyla cemaat olabildiğimiz kutsal mekanlarımız, Allah’ın evleri. Sitemizde Allah’ın Evleri ismiyle dünyanın dört bir yanından birçok caminin hikayesini, cemaatini sizlerle paylaşıyoruz. Bugün bu görev vesilesi ile de Batı Afrika’nın Mekke’si olarak adlandırılan Larabanga Camii’yi okumanızı istedik. Toplumun zor zamanlarda dua etmek için toplandığı bir sığınak haline gelerek toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap veren toplumu birleştiren bu camiyi oku ve camilerin bizim için önemini hatırlamaya çalış.

99 Gün 99 Esma Projesi 13. Hafta

İzleme/Dinleme Görevi

Küçük Prairie Camii, Kanada’nın Mercy kasabasına yerleşen küçük bir Müslüman topluluğunu bir araya getiren ve komşularıyla yaşadıkları günlük olayları yansıtan bir komedi serisi. Yaşadıkları sorunlarla hep birlikte başa çıktıkları ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği dizimiz youtube kanalında. Bugün bu görev vesilesiyle bu diziyi keşfedebilirsin.

99 Gün 99 Esma Projesi 13. Hafta

88. Günün İsmi:  El-Ganiyy

Anlamı: “Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.”

Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan. Zengin hiçbir şeye muhtaç olmayan. Yerin, göğün sahibi Yüce Allah, zenginliğinden dilediği kuluna vererek onu zengin kılandır. Hiçbir zaman, hiçbir surette, hiçbir şeye muhtaç olmayan, bunun yanında her şeyin kendisine muhtaç olduğu tek zengin Yüce Allah’tır. Hiçbir ihtiyacı olmayan ve her şeyden müstağni, tam mânâsı ile zengin, Ganiyy O, yalnız O’dur.

Kur’an-ı Kerim’de El-Ganiyy esması şu şekilde ifade edilmektedir:

Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde lâyıktır.

Fâtır, 15. Ayet Meali

Görevler:

Zikir/Dua Görevi

Bugün El-Ganiyy esmasını 100 kere zikrederek Allah’ın bu esması ile O’ndan maddi manevi zenginlik iste, sana hayırlı yollarda harcayabileceğin rızıklar ve gönül doygunluğu vermesini dile.

Okuma/Araştırma Görevi

Allah bazen varlıkla imtihan eder, bazen yoklukla.. Bu imtihanı bazen bireysel olarak yaşarız bazen bir şehir, bazen bir ülke, bazen bir kıta olarak. Afrika kıtası da sahip olduğu yer altı zenginlikleri ile birçok imkana sahip olabilecekken, daima sömürgeci devletlerin odağında olmuş bir bölge.. Burada yer alan Sudan’ın da kıtanın geneliyle benzer bir hikayesi vardı. Ancak bir kişi bir kıtanın kaderini değiştirebilecek nitelikte hamleler yaptı. Bugün bu kişinin, Abdurrahman Swar El-Zeheb’in hikayesine kulak ver ve böyle kişilerin sayıca artmasını, bu konuda zenginleşebilmeyi dile.

İzleme/Dinleme Görevi

El-Ganiyy esmasını anlatan bir video izle.

99 Gün 99 Esma Projesi 13. Hafta

89. Günün İsmi:  El-Mugnî

Anlamı: “Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden.”

Müstağni kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden, insanlara mal mülk veren, cömert, nimet sahibidir. Allah, kendiliğinden zengindir. Mutlak zengin, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan Allah’tır. O’nun dışındaki her şey, kendiliğinden O’na muhtaçtır. 

Kur’an-ı Kerim’de El-Mugnî esması şu şekilde ifade edilmektedir:

Zengin eden de yoksul kılan da O’dur.

Necm, 48. Ayet Meali

Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

Duha, 8. Ayet Meali

Görevler:

Zikir/Dua Görevi

Bugün El-Mugnî esmasını 100 kere zikrederek şu güzel duaya amin de:

Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece elimizde senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği sendendir, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azad eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi, Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni.

Amin.

Okuma/Araştırma Görevi

Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor:

Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil; gönül zenginliğidir.

Hadisi Şerif, Buharî, Rikak, 15; Müslim, Zekât, 130; Tirmizî, Zühd, 40

Bugün, inşallah Efendimizin bahsettiği bu gönül zenginliğine erişmiş, hayırla bezenmiş yaşamıyla dünyanın en zengin dilencisi olarak bilinen Abdülsettar Edhi’nin hikayesini oku ve ilham al.

99 Gün 99 Esma Projesi 13. Hafta

İzleme/Dinleme Görevi

Rabbimiz bu proje süreci boyunca da anladığımız gibi adalet sahibidir. Birçok ism-i şerifi ile adaletle hükmettiğini bizlere anlatmıştır. Her şeyde adaletle hükmettiği gibi sahip olduğumuz şeylerle değil onlara nasıl tepki verdiğimize göre bizi hesaba çekecek ve adil olacaktır. Yani, kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak; fakirliğe ne ölçüde sabredildiği, zenginliğe de ne ölçüde şükredilmiş olduğu hesab edilecek. Mesele, çok fakir veya çok zengin olmak değil, çok sabretmek veya çok şükretmektir. 

Bugün bu esma vesilesiyle sabır ve şükür ile ilgili bir video izle. Allah’ın sabrını ve şükrünü daima artırmasını dile.

99 Gün 99 Esma Projesi 13. Hafta

90. Günün İsmi:  El-Mâni

Anlamı: “Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.”

İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden. Dilemediği şeye mani olan, engelleyen. Mani olan Allah, düşmanlarına karşı dostlarını himaye ederek onlara yardım edendir. Kullarının başına gelecek felâket ve musibetleri önlemek Bu ismin tecelliyatındandır. İnsan, kendisine faydalı sandığı bir sahada gayret gösterir, gerekli sebeplere başvurur; ama umduğu neticeye ulaşmasında karşısına bir hayli engeller çıkar. İşte bu engeller de Mâni’ isminin tecellileridirler. Kişi, kendine düşen vazifeyi hakkıyla yaptıktan sonra, dilediği neticeyi elde edemezse, Mâni’ isminin tecellisindeki hikmet ve rahmete itimat etmeli, hırs göstermeden ve şikayet yoluna girmeden neticeyi rıza ile karşılamalıdır.

Kur’an-ı Kerim’de El-Mâni esması şu şekilde ifade edilmektedir:

Ve eğer Allah, sana bir zarar dokunduracak olursa, onu O’ndan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse, o zaman da O’nun lütfunu engelleyebilecek kimse yoktur. O, lütfunu dilediği kuluna nasip eder. Allah çok yargılayıcı, çok esirgeyicidir.

Yunus, 107. Ayet Meali

Görevler:

Zikir/Dua Görevi

Bugün El-Mâni esmasını 100 kere zikrederek Allah’ın senin için hayırlı olmayan şeylere mani olmasını, O’nun rızasına ters düşecek bir işe giriştiğinde bunu sana en kısa sürede göstermesini dile. Ve çok isteyip de O’nun El-Mani ism-i şerifi ile engel olduğu şeyler için sabırlı olmayı, daima tevekkül edebilmeyi dile. Yüce Allah O’na ulaşmamıza neler engelse onları bizden bu esması ile men etsin. Amin.

Okuma/Araştırma Görevi

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

… Sevmediğiniz bir şey sizin için iyi ve sevdiğimiz bir şey de sizin için kötü olabilir. Siz bilmeseniz de Allah bilir.

Bakara, 216. Ayet Meali

Yani bizim hayır bildiğimiz şer, şer bildiğimiz ise hayır olabiliyor kimi zaman. Bu noktada müslümana düşen vazife derin ve sağlam bir teslimiyet, tefekkür. Bu konuda bize güzel bir tefekkür ve teslimiyet örneği olan, “Bizim onlarla olan mücadelemizde amelimiz de var ümidimiz de… Allah bizimle inşallah.” diyerek genç yaşında mücaledesine sürekli devam eden Filistin’in en genç gazetecisi Janna Jihad’ı tanıyalım. 

99 Gün 99 Esma Projesi 13. Hafta

İzleme/Dinleme Görevi

Elbette kulun O’na teslim olması, Allah’ın en hoşnut olduğu davranışlardan biridir. Bugün Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’den bunu açıklayan bir video izle.

99 Gün 99 Esma Projesi 13. Hafta

91. Günün İsmi:  Ed-Dârr

Anlamı: “Elem, zarar verenleri yaratan.”

Tatlı, güzel şeyleri yaratan Yüce Allah, acıyı, sıkıntıyı ve kederli şeyleri de yaratmıştır. Allah, sıhhat ve bereketle kullarında Nâfi’ ismini tecelli ettirdiği gibi; aynı zamanda hastalık,  kıtlık, deprem, sel, kuraklık gibi afetler ile zarara uğratabilir ve Dârr ismini tecelli ettirir. Önemli olan, her iki durumda da Allah’ı çokça zikretmek, O’na hamd ve şükürde bulunmaktır.

Kur’an-ı Kerim’de Ed-Dârr esması şu şekilde ifade edilmektedir:

Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O’ndan başka bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik dokunduracak olursa da O, her şeye güç yetirendir.

Enam,17. Ayet Meali

Görevler:

Zikir/Dua Görevi

Bugün Ed-Dârr esmasını 100 kere zikrederek şu duaya amin de:

Zarar da fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. İyilik senden kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok zarardan kurtar beni.

Amin

Okuma/Araştırma Görevi

Yakın zamanda üzücü bir deprem yaşadık, büyük kayıplar yaşandı. Allah vefat edenlere rahmet etsin, geride kalan ailelere sabırlar ihsan eylesin. Peki bu olaydan Müslümanlar olarak ne anlamalıyız? Bugün Depremi 10 maddede tefekkür etmek adlı bu yazıyı oku.

99 Gün 99 Esma Projesi 13. Hafta

İzleme/Dinleme Görevi

Ed-Dârr ve En-Nâfi İsimlerinin Manaları ve İnsan Ahlakına Yansımalarını anlatan bir video izle.

https://www.youtube.com/watch?v=m39rdRIWY4Y

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu