İçerikler

Allah’ın İsimleri ve Hayatımıza Tesiri

Gözümüzün değdiği her yer, akıp giden zamanın her vukuatı, Allah’ın benzersiz sıfat ve isimleri yeryüzünde birer tecellisidir. Öyle ki insan başta olmak üzere bütün yaratılmışlar, bu ilahi lütfun yalnızca bir zerresinden istifade etmektedirler. Ancak Allah’ın kudretinin çok küçük bir kısmından yararlanırken dahi kendini böylesine akıllı gören insanoğlu, yaratıcısını tanımakta, ona yakınlaşmakta oldukça telaşsız davranır. Oysa O’nun kâinatı kuşatan isimlerini kalpten bilmek, manayı işleyen bir örgü gibidir. Bu yüzden haberimizde, Allah’ın esmalarından hayatımızda daha çok yer vermemiz gereken bazılarını sizler için derledik.

Er-Refik

Allahin Isimleri Er Refik
Allah’ın İsimleri

Refik, kelime kökü itibariyle “yumuşak, nazik” anlamına gelmektedir ve Allah’ın yumuşak huylu ve merhametli olduğuna işaret eder. Keza Hz. Aişe’den rivayet edildiğine göre peygamberimiz şöyle buyurdu:

Allah yumuşak huyludur ve yumuşak başlılığı sever. Sertliğe vermediği şekilde yumuşaklığa sevap verir ve hiçbir şeye onun gibi sevap vermez.

Müslim

İslam’ı yaşarken zaman zaman en barışçıl dini temsil ettiğimizi unutup agresif ve uzlaşmadan uzak tavırlar sergileyebiliyoruz. Hâlbuki bilhassa İslam’ın karşısındaki ideolojilere karşı sabır ve nezaket göstermek, Allah’ın kendi zatındaki bu yüce sıfattan yola çıkarak hayatımıza yerleştirmemiz gereken özelliklerden biri.

Er-Rakib

arı
Allah’ın İsimleri

“Daima dikkatli” demek olup Allah’ın sonsuz ilmine, kalplerde gömülü en sessiz fısıltılara bile ulaşabilen kudretine delalet eder. Nitekim yüce Allah Kuran’ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah’a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.

Nisa Suresi 1. Ayet

Hem yaratıcımıza duyduğumuz minnet dolu korkuyu hatırlatan hem de insanı, O’nun ilminin yüceliğinden dolayı tüm korkularından arındıran bir isim… Müslüman, her zaman bir dinleyicisinin, izleyicisinin olduğunun ve nefsini ondan daha iyi bilen bir ilmin farkında olan kişidir.

El-Melik

ağaç ev
Allah’ın İsimleri

Allah’ın mülkün esas sahibi olduğunu ifade eder. Elimizde bulunan geçmiş ve gelecekteki tüm varlıklar yalnızca Allah’a aittir. Çünkü her şey, eninde sonunda O’na dönmeye mahkûmdur. Zaten O’na ait olan mülklerin akıbeti, yine Allah’ın iradesinin sonucudur. Ali İmran Suresi 26. Ayette şöyle geçmektedir:

De ki: Ey mülkün sahibi Allah’ım, sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır, [hepsi] senin elindedir. Şüphesiz Sen her şeye kadirsin.

Allah’ın isimlerini hayatımıza geçirirken El-Melik’i hatırlamak, sahip olduklarımızın geçici birer yansıma olduğunu anlamamızı sağlayacaktır. Açgözlülükten, insanı iyiliklerden alıkoyan hırs ve aşırı paraya düşkünlükten koruyacaktır.

Er-Rahman

sincap

Allah’ın isimlerinden tüm insanlığa karşı olan merhametini anlatan isimdir. Allah’ın merhametinin sınırı yoktur, O bütün sınırlardan münezzehtir. Affetmeye en layık olmayan bile O’nun katında affedilebilir. Allah’ın Er-Rahman ismini anlamak, O’nun hak dini İslam’ın çerçevesini okuyabilmektir bir nevi. Çünkü Allah, emir ve yasaklarında güzel ahlakı ve merhameti terk etmememizi öğütler. Diğer yandan güçlü bir duruşu da ihmal etmemizi nasihat eder. Ayrıca dinimizde merhamet etmeyene merhamet olunmayacağının altı çizilir. Çünkü insana ancak yaptığının karşılığı vardır. Müslüman güzelliğin taşıyıcısı, Allah’ın sıfatlarına yaraşır bir kul olmalıdır.

El-Mütekebbir

uzay
Allah’ın İsimleri

Son olarak Allah’ın büyüklüğünü, uluhiyetini belirten El-Mütekebbir esması,  O’nun her şey üstünde hükmü geçen zatına işaret eder. Nahl Suresi 29. ayette Allah şöyle buyurmuştur:

Öyleyse içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların (İslam’a teslim olmayanların) konaklama yeri ne kötü ve çetindir.

Büyüklük tüm canlıların nefsini elinde bulunduran Allah’ın sahip olduğu bir mertebedir. İnsanın dolaylı da olsa kapıldığı kibir, onu hüsran dolu bir çıkmaza iter. Çünkü her şeyden önce insanın, evrenin kusursuzluğuna karşı ne kadar aciz olduğunu bilmesi gerekir.

Bunlar, Allah’ın yüceliğini anlatmaya vesile olan esmalardan yalnızca birkaçı. Daha fazlasını bilgi birikimimize katmak, onları yeryüzünün gözleri haline getirmek, şüphesiz Rabbimizin kudretini özümsemeye yardımcı olacaktır.

Kaynak
AboutIslam

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu