Röportaj

Çocuklarda Din Eğitimi: Adab Okulu Eğitim Seti

Çocuklara yönelik din eğitimi tüm ebeveynlerin zihnini kurcalayan bir mesele. Bu anlamda Yekder Çocuk Eğitimleri Komisyon üyesi Ruşen Yavuz Erim ile daha öncede de bir röportaj gerçekleştirmiştik. YEKDER’de bu yıl yapılmakta olan okul öncesine yönelik Adab Okulu eğitim seti hakkında sohbet ettik.

Bu yıl YEKDER’de okul öncesi öğrencilerine yönelik bir kitap seti çalışması yapmışsınız. Bu set hakkında bilgi verebilir misiniz?

Öncelikle Okul Öncesi Adab Okulu eğitim seti, okul öncesi ahlak ve karakter gelişiminde ilk aşamanın adab gelişimi olduğunu kabul ederek, okul öncesi dönemde bu manada bir eğitim verilmesi kabulüne dayalı olarak hazırlanmıştır. Adab Okulu eğitim seti toplam dört kitaptan oluşmaktadır.

Adab Okulu eğitim setinde, öğretmenler için onlara rehberlik edecek Öğretmen Kılavuz Kitabı ile öğrenciler için renkli birçok etkinlikten oluşan Öğrenci Etkinlik Kitabı bulunmaktadır. Set içinde Peygamber Efendimiz’in (sav) hayatını akıcı bir tarzla anlatan, her bir değerde Peygamberimizin davranışlarını çocuğun hayatına taşımayı amaçlayan Benim Peygamberim kitabı bulunmaktadır. Aynı zamanda Adab Okulu Program başlıklarından her bir konu için hazırlanmış Adab Hikâyeleri kitabı da set içinde bulunmaktadır.

Ogretmen Kilavuz Kitabi
Çocuklarda Din Eğitimi: Adab Okulu Eğitim Seti 1

Seti elimize aldığımızda 13 başlıktan oluştuğunu görmekteyiz. Konuları neye göre belirlediniz?

Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişim özellikleri ve karşılaştıkları yaşam durumları düşünüldüğünde doğru iletişim kurmak, temizliğe dikkat etmek; evde, sınıfta, sokakta görgü kurallarına uygun hareket etmek gibi davranışlar büyük ölçüde adabı muaşerete uygun davranışlara denk gelmektedir. Konular bu durumlar esas alınarak belirlenmiştir. Aynı zamanda Milli Eğitim müfredatı ile mümkün olduğu kadar eş güdümlü gidilmeye çalışılmıştır.

Son konumuzdaki hicri yılbaşı, aşure günü ve Ramazan ayı gibi özel gün ve gecelerin sıralaması eğitim öğretim yılının takvimine göre değişiklik arz edebilir.

Okul Oncesi Adab Okulu
Çocuklarda Din Eğitimi: Adab Okulu Eğitim Seti 2

Adab Okulu programının yapısı ve kapsamını biraz daha detaylandırabilir misiniz?

Baktığımızda her çocuğun içinde, oluşan duygularla birlikte kendince bir Allah algısı vardır. Ebeveynler çocuklara din eğitimi verirken İslami değer ve kavramlara aşinalık kazandırmayı, sevdirmeyi ve İslam adabına uygun davranış edindirmeyi hedeflemelidir. Kitabımızdaki faaliyetlerle fark ettirilen dini kavramlar zamanla olgunlaşarak çocuğun dünyasında anlam kazanacak ve davranış haline dönüşecektir.

Adab Hikayeleri
Çocuklarda Din Eğitimi: Adab Okulu Eğitim Seti 3

Okul öncesi dönemde din, kurallar bütünü olarak değil, yaşam içinde uygulanan ahlaki değerler olarak sunulmalıdır. Programı hazırlarken bu noktaya özellikle dikkat ettik. Çocukların sevgiyle ulaştığı her bilgi onların duygu dünyasında dini değerler adına yapıcı bir temel oluşturacak. Böylelikle sevgi temeliyle atılan bu tohumlar çocukların dini bilgileri geliştikçe bütün yaşamlarında davranış halini alacak.

İçeriklerinizde özellikle dikkat ettiğiniz noktalar oldu mu?

İçerik hazırlarken bu dönemdeki çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve ahlaki gelişim dönemleri ve hazır bulunuşlukları göz önünde bulundurulmuştur. Eğitim setinin bütününde İslam ahlakı ve kültüründen hareket edilmiş, Peygamber Efendimizin (sav) örnekliği merkeze alınarak toplumsal değerler İslami perspektiften sunulmuştur.

Benim Peygamberim
Çocuklarda Din Eğitimi: Adab Okulu Eğitim Seti 4

Sette hangi öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını (yöntemlerini) kullandınız?

Hedeflenen kazanımlara ulaşmada okul öncesi döneme uygun oyun, tekerleme, şiir, hikâye, şarkı, bilmece, el işi etkinlikleri, kukla tiyatroları, drama çalışmalarını kullandık. Baktığımızda her konuda farklı farklı yöntemler var. Kullanırken çocukların gelişim özelliklere göre, veya fıtratlarına göre de diyebiliriz, uygun olanları tercih edilebilir. Oyun ve etkinlikler istenilen şekilde geliştirilip, eklemeler ve çıkarmalara da uygundur.

Seti uygulamak isteyen kurum/kuruluşlara ders saat öneriniz nasıldır? Belirlediğiniz hedef/kazanım ve uygulama saatlerinde bir tecrübe edinebildiniz mi?

Öncelikle program için bilimsel süreçler işletildi, program yaklaşımı ortaya konuldu, kazanımlar belirlendi, bu kazanımlara yönelik etkinlikler tasarlandı. Sonrasında devlet okulu ile özel okullarda 3 yıl pilot olarak uygulandı. Uygulamaların ardından hazırlanan raporlar neticesinde revizyon çalışmaları tamamlanarak kitap baskı aşamasına geçildi. 2021-2022 eğitim döneminde okul öncesi eğitim veren birçok kurumda uygulanmaktadır.

Şu anda setimiz toplam 28 haftada tamamlanıyor. Fakat haftada 3 gün yapılacak şekilde ve ders saatlerimizde 30-35 dakika olacak şekilde planlanmıştır.

Aynı zamanda YEKDER olarak setimizi uygulayan kurum/kuruluşlardaki öğretmenlere setin atölye çalışmasını yaparak süreci daha iyi yürütmeleri içinde yardımcı oluyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Teşekkür ediyorum. Setimizi tüm internet kitap satış noktalarından veya YEKDER’den temin edebilirsiniz. Tüm yazar hocalarımla birlikte duamız kamu ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında değerler eğitimi adıyla yapılan uygulamalara kaynaklık etmek üzere hazırladığımız bu setin eğitim dünyamıza faydalar getirmesini diliyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu