Uncategorized

Düşünen Müslüman Hareketi

Düşünen Müslüman, attığı her adımda Düşünen Müslüman Hareketi’ni en net biçimde yansıtmayı başarır. Ahlak bakımından doyuma ulaşmıştır. “Müslümanım” ifadesinin kavramsal açıklaması “Düşünen Müslüman Hareketi” olarak yorumlanabilir.

Müslüman kişilik ayrıştırmacı ve soyutlaştırıcı her türlü ideoloji ve fikirden münezzehtir. Her şeyden önce erdemli olmayı, ahlaklı bir birey olmayı düşünür. Sade ve yalın bir hayat ekseninde yaradılış maksadına uygun davranır.

Düşünen Müslüman Hareketi, bu bağlamda her Müslümanın edinmesi gereken hal, tavır ve düsturu kapsar.

Osman Keskioğlu, Diyanet Başkanlığı ve değerli İslam kaynaklarının ışığında bu hareketin temel unsurları şu şekilde listenebilir.

Ahlak

Müslüman, üstün ahlak sahibi kişiliğe sahiptir.

İyi bir insan, erdemli birey hangi din ve inanca tabi olursa olsun ahlaklıdır. Ahlak, bireyin karşı birey ve toplumlara karşı saygı ve saygınlık halini yansıtır. Oturması, konuşması ve düşüncesi berrak ve nadide yapıya sahiptir. Karşısındakinin ruh halini ve ihtiyaçlarını anlayıp, kendisini ona göre bir konuma oturtmasını iyi bilir. Yalnızca kendisini değil, aynı zamanda karşısındaki birey ve toplumu, diğer canlı ve cansız tüm varlıkları düşünür.

Düzen

Nitelikli birey olmanın en temel yolu düzenli olmaktır. Düzen, bireyin hayat tarzını şekillendirir. İyi bir Müslüman her daim düzenli olmalıdır. Ayrıca İslam dini, bireylere sunduğu ilkelerle hayatın düzene konulmasını amaçlar. Günde 5 vakit namaz, Ramazan orucu, Hac ibadeti, ilim öğrenme vb. birçok husus yaşam tarzının düzene konulmasına yöneliktir. Bu sebeple düşünen Müslüman hareketinin en önemli ilkelerinden birisi düzen ve disiplindir.

Bağlılık

İslam dini zamanın getirdiği tüm zorluklara çözüm sunan tek hak dindir. Bu dinin mensupları olarak Müslümanlar da ilke ve kurallarına bağlı kalmak zorundadır. bu yüzden bağı kopan, düşünceli Müslüman hareketinin dağılmasını sağlamış olur. Ehli Sünnet kaidesine bağlı bir yaşam sürdürülmelidir.

Saygı ve Özsaygı

Kişi, evvel kendine özsaygısını kazanmalı, akabinde karşısındakilere saygı duymasını zaten öğrenecektir. Bu husus, ahlaklı ve erdemli her bireyin doğal olarak önemsediği davranışlardandır. İyi bir Müslümanda olması gereken önemli özelliklerden birisi de saygıdır. Karşı dinlere, görüş ve fikirlere saygı duymak, erdemliliğin göstergesidir. Saygı duymanın karşı düşünceyi kabul etmek, benimsemek veya yanlış olmadığını savunmak anlamına gelmediğini de iyi bilinmelidir.

İlim ve Bilim

Zamanın en değerli hazinesi ilim ve bilimdir. Tüm insanlık için büyük önem taşıyan ilim, düşünen bir Müslüman için de ayrıca olmazsa olmaz bir kaidedir. İlim Kur’an-ı Kerimin akidesi, insanlığın huzur ve mutluluk kaynağıdır. Yok oluşlar, hastalık ve buhranlar cehaletin ürünüdür. Bu yüzden mutlak suretle iyi bir Müslüman her zaman ilme önem vermelidir. Yeni ilimler öğrenmeli ve öğrendiklerini karşılık gözetmeksizin paylaşmalıdır.

Kaynak
DergiparkDiyanet Dergi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu