Önemli Sözler

Hamza Yusuf Sözleri

Hamza Yusuf Kimdir?

Ülkemizde Kalbin Simyası isimli kitabıyla tanınan Hamza Yusuf, Hristiyan bir ailede doğup büyümüş, geçirdiği ağır bir kaza sonrası Kur’an-ı Kerim’le tanışarak Müslüman olmuş Amerikalı bir ilim adamıdır.

Hem lisans hem de yüksek lisans programları ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk akredite Müslüman liberal sanatlar koleji olan Zaytuna College‘ın başkanı olarak görev yapmaktadır. Hem entelektüel birikimi hem de üslubu sayesinde bugün Batı dünyasındaki en tanınmış Müslüman düşünürlerinden biridir.Yusuf, İslami ruhaniyet ve kültürle ilgili birçok kitap yazmıştır. Batı’da geleneksel İslam bilimi temsilcisi olarak  kabul edilir ve dünya çapında çeşitli akademik kurumlara ve konferanslara konuşmacı olarak davet edilmektedir. Öğretme ve yazmanın yanı sıra, Yusuf, dinler arası diyalog ve sosyal adalet konularında aktif olarak yer almaktadır. Dinler arası anlayışın ve barışçıl birlikteliğin teşvikine katkısı nedeniyle birçok ödül kazanmıştır.

Çok sayıda kitaba imza atan Yusuf, sosyal platformlardaki yüzlerce videosuyla ve katıldığı televizyon programlarıyla geniş kitlelere ulaşmaktadır. Hamza Yusuf’un kalp temizliği, nefs terbiyesi ve dünya sevgisiyle imtihan gibi konular başta olmak üzere, anlam dolu sözlerinden oluşan derlememizi sizinle paylaşıyoruz.

kalp

1. God is with the broken-hearted. When your heart breaks, its a good thing the breaking of the heart is what opens it up to the light of Allah. The dunya is designed to break your heart, to crush it.

Allah kalbi kırıklarla beraberdir. Kalbiniz kırıldığında, bu iyi bir şeydir – kalbin kırılması onu Allah’ın ışığına açan şeydir. Nitekim dünya senin kalbini kırmak, ezmek için tasarlandı.

dünya

2.And that is the secret of this world. If you remove love of dunya from your heart, the dunya is yours for the taking. You can have the dunya because it’s in your hand and not in your heart.

Bu dünyanın sırrı şudur: Gönlünüzden dünya sevgisini çıkarırsanız, dünya sizindir. Dünyaya sahip olabilirsiniz çünkü o sizin elinizde, kalbinizde değil.

mezarlık

3.People of the world will reject your reminders, because it reminds them that this world is temporary.

Ehli dünya sizin hatırlatmalarınızı reddedecektir zira bu nasihatler onlara dünyanın geçici olduğunu hatırlatır.

dostluk

4.Intelligent people surround themselves with people who challenge them, not yes people.

Zeki insanlar etraflarında kendilerini zorlayan insanları bulundurur, her yaptığını tasdik edenleri/pohpohlayanları değil.

kitap okuyan

5.The weak are dominated by their ego, the wise dominate their ego, and the intelligent are in a constant struggle against their ego.

Zayıf kimse nefsi tarafından yönetilir, bilge kişi nefsine hükmeder. Zeki olan ise nefsine karşı sürekli bir mücadele içindedir.

secde

6.Perhaps, a sin that humbles you is better than a good deed that makes you arrogant.

Belki de seni acze düşüren, boyun eğdiren bir günah, kibre yol açan bir iyi amelden(sevaptan) daha hayırlıdır.

şimdi

7.For young people, if someone tells you: you are the future – say No! I’m the present. You have things to do right now.

Gençler, biri size derse ki: “Gelecek sensin”. Deyin ki: “Hayır ben şimdiyim”. Zira şimdi bir şeyler yapmak zorundasın.

tesbih

8.Everyone is a believer when things are going fine. The real faith is when one becomes patient with tribulations.

Her şey yolundayken herkes mümindir. Asıl iman, musibetlere karşı gösterilen sabırdır.

yol

9.Hypocrisy is wretched because the hypocrite says with his tongue what is not in his heart. He wrongs his tongue and oppresses his heart. But if the heart is sound, the condition of the tongue follows suit. We are commanded to be upright in speech, which is a gauge of the heart’s state.

Münafıklık acınası bir haldir. Çünkü münafık kalbinde olmayanı diliyle söyler. Diline zulmeder, kalbine eziyet eder. Şayet kalp selimse, dilin durumu da ona mukabildir. Söz ki kalbin ölçüsüdür, işte biz sözde dosdoğru olmak ile emrolunduk.

kelebek

10.People say to you, “you’ve changed”, or something like that. Well, I hope, for the sake of God, that I have changed, because I don’t want to be the same person all my life. I want to be growing, I want to be expanding. I want to be changing. Because animate things change, inanimate things don’t change. Dead things don’t change. And the heart should be alive, it should be changing, it should be moving, it should be growing and its knowledge should be expanding.

İnsanlar sana “Sen değiştin” der. Allah aşkına, umarım değişmişimdir, çünkü hayatım boyunca aynı kişi olmak istemiyorum. Ben büyümek istiyorum, gelişmek, değişmek istiyorum. Canlı şeyler değişir, cansız şeyler değişmez. Ölü şeyler değişmez. Ve kalp diri olmalıdır, değişmeli, hareket etmeli, büyümeli ve ilmi genişlemelidir.

Hamza Yusuf’un web sayfasından podcast ve yazılara ulaşabilirsiniz.

https://sandala.org/

Eserleri

  • Kalbin Simyası
  • Purification of the Heart
  • Agenda to Change Our Condition
  • The Content of Character
  • Being Muslim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu