İlim Talebesine Kılavuz

İlim Talebesine Kılavuz: İSAR Vakfı

İlim Talebesine Kılavuz adlı serimize, ilim ve düşünce geleneğimizi evrensel bir ufukla kavrayarak yaşadığımız dünyanın meselelerine çözümler sunabilecek ilim adamlarının ve düşünürlerin yetiştirilmesi hedefi ile yola çıkan İSAR Vakfı ile yaptığımız röportaj ile devam ediyoruz. Keyifli okumalar.

Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı bünyesinde Temel Eğitim, Araştırma Merkezi, İş’te İSAR, E-İSAR, Mezun Mensup Birimi, İSAR Yayınları gibi bir çok alt birim bulundurmaktadır.

Neden İSAR, Bu kurumu diğer kurumlardan farklı kılan özellikler nelerdir?

Vakfın kurulduğu günden itibaren güncellenerek gelişen Temel Eğitim Programı klasik İslami ilimler eğitimi, sosyal bilimler, akademik metot ve yazım, modern Arapça ve İngilizce ve İslam ahlakı gibi farklı alanların barındıran çok yönlü bir programa sahiptir.

Elde edilen tecrübeler ışığında öğrencilerini mevcut içerikler doğrultusunda nitelikli eğitim almasını sağlamaktadır. Bu şekilde farklı disiplinlerin bir birini tamamlayarak birlikte yürütüldüğü bir program olması hasebiyle İSAR Temel Eğitim özgün bir içeriğe sahiptir. Bunun yanında konaklama ve başarılı öğrencilere çeşitli burs imkanları, alanında uzman hocalarla irtibat, aynı hedefler doğrultusunda gayret eden güzide bir akran çevresi, dinamik bir akademik ortam gibi imkanlar da İSAR Programının sağladığı diğer kazanımlardır.

İSAR vakfı binası

Eğitim programının içeriğinden bahsedebilir misiniz?

Eğitim Programı tüm bölümlerden programa kabul edilen öğrenciler için 4 yıl, İlahiyat öğrencileri için ise 5 yıl olarak sürdürülmektedir. İlk iki sene klasik ve modern Arapça ağırlıklı bir eğitim sürdürülürken İslami ve beşeri İlimlere giriş dersleri alınır. İkinci yılın sonunda Ürdün-Amman’da modern Arapça ve İslami ilimler derslerinin alındığı yurt dışı yaz programı yapılır. Öğrenciler bu program sırasında saha araştırması ve araştırma odaklı bir proje yürütüp sunarlar. 3 ve 4. Sınıflar İslami ilimlerde çeşitli Fıkıh, Kelam, Tefsir, Hadis, Tasavvuf derslerinin alınmasıyla devam ettirilir. Sosyal bilim dersleri devam ederken Sosyal Teori, Osmanlı Düşüncesi, Çağdaş İslami Akımlar gibi fikir dersleri de programda takip edilmektedir.

Öğrenciler düzenli olarak akademik yazım merkeziyle entegre olarak yazım özelliklerini geliştirecek ödevler yaparlar. Üniversitede İngilizce hazırlık programı olmayan öğrencilerimiz ise özellikle 5. yılda yoğun İngilizce eğitimine tabi olarak İSAR Temel Eğitim programını tamamlarlar. Programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü eğitimlerine üniversitelerde devam ederken, İSAR mezunlarının devam ettiği ihtisas programında daha çok çalıştığı alanlara yakın ileri düzey dersler alırlar. İhtisas öğrencileri çeşitli okuma grupları, atölye ve projelere katılarak hem uzmanlaşmaya başlar hem de tecrübe kazanırlar.

Hangi dillerde eğitim veriliyor ve hangi diller öğretiliyor?

İSAR Klasik ve Modern Arapçanın yanında İngilizce eğitimini temel dil dersleri olarak belirlemiştir. Bunun yanında talep ve imkanlar ölçüsünde Almanca ve Farsça dersleri de İSAR bünyesinde yapılmaktadır. Bu diler ile birlikte İSAR öğrencileri bilgisayar ortamında günümüz akademik çalışmalarında kendilerini destekleyebilecek çeşitli yazılım dillerini alacak imkanlar bulabilmektedir.

İlm-i Tarih Sempozyumu
İlm-i Tarih Sempozyumu

Haftalık ders programından bahsedebilir misiniz? Haftada kaç gün ve kaç saat ders veriliyor?

İSAR öğrencileri cumartesi tam gün, hafta içi de akşamları olmak üzere 3 veya 4 gün olarak dersleri takip ederler.  Programda haftalık 16 saat ders yapılmaktadır. Bu miktar İlahiyat öğrencileri için 18-20 saate kadar çıkmaktadır. Dersler cumartesinin yanında ağırlıklı olarak Salı-Perşembe akşamları yapılır.

Yabancı uyruklu ya da yurtdışında eğitim görmüş hocalarımız var mı?

İSAR bünyesinde devam eden modern dil derslerinin neredeyse tamamına anadili mevcut dersin dili olan yabancı uyruklu hocalar girmektedir. Bunun yanında daha çok ihtisas programında olmak üzere bazı dersler yabancı hocalar tarafından verilmektedir.

Bir sınıfta ortalama kaç kişi mevcut ve sınıflar neye göre belirleniyor? Ayrıca her sene kaç öğrenci kabul ediliyor?

İSAR Temel Eğitim her sene yaklaşık 40 öğrenci kabul etmektedir. Öğrencileriminiz genel olarak 3’te 1’lik kısmı İlahiyat fakültelerinden alınmakta diğer kısmı ise tüm bölümlerden öğrenci kabul etmektedir. Öğrenciler kitle derslerini birlikte alırken Klasik Arapça, modern Arapça, tatbik gibi derslerde 3-6 aralığında farklı sınıflara bölünerek daha verimli bir ortamda eğitim alırlar.

İSAR öğrencileri

Buraya gelmeyi düşünen ilim talebelerine ne tavsiye edersiniz?

İSAR programı ilmi hedeflerini sürdürmek isteyen ve üniversite ile İSAR programının birlikte yürütebilecek başarılı öğrencileri beklemektedir. Geleneksel ilimler ve modern ilimler arasında bağ kurabilecek, vizyonunu nitelikli ilmi çalışmaların yapılmasına odaklamış gençler kendileri için kaliteli bir eğitim ve güzel ortam bulacaklarından emin olabilirler.

Bu eğitim kurumunu bilhassa hangi öğrencilere yahut ne gibi beklentileri/gayeleri olan öğrencilere önerirsiniz?

İSAR Temel Eğitim programı, günümüzde ilmi çalışmaların yoluna devam ettiği temel mecra olan akademide devam etmeyi düşünen öğrencilere odaklanmaktadır. Bu anlamda çabalayacak ve hedeflerine ulaşmak için nitelikli destek arayan öğrenciler için İSAR güzel bir imkan oluşturacaktır.

Kaynak
İSAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu