İlim Talebesine Kılavuz

İlim Talebesine Kılavuz: Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi

Sahn-ı Semân Medreseleri Osmanlı medreselerinin doğal bir neticesi olarak kurulmuştur. Bu medresede dönemin önemli muallimleri ders vermişlerdir. Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi öğrencilerin akademik gelişmelerine katkı sağlamak için tasarlanmış bir projedir. İlim Talebesine Kılavuz serimizde bu hafta tanıtacağımız kurum Fatih Sahn-ı Semân Destek Programı. İlim yoluna kendini adamış Müslüman gençlerin bu projeye katılarak İslam Medeniyetinin temel klasikleri ile tanışma fırsatı olacaktır.  

Kurumu kısaca tanıtabilir misiniz?

Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi, tarihi Fatih Camii Külliyesi’nin Bahr-ı Sefîd(Akdeniz) Medreseleri’nde faaliyet göstermektedir. Osmanlı ilim dünyasının en yüksek medreselerinden olan Sahn-ı Semân’ın kapılarını doksan dört yıl sonra yeniden ilim dünyasıyla buluşturan Fatih Sahn-ı Semân, İslam ilim geleneğini merkeze alarak eğitim ve öğretim programları, kurslar, seminerler ve ilmî toplantılar düzenlemekte ve eğitim malzemeleri hazırlamaktadır. İslami ilimlerin klasik metinlerinin günümüz akademi dünyasının gündeminde yer edinmesine katkı sağlayan çalışmalar yürütmektedir.

Lisans eğitim programının içeriğinden bahsedebilir misiniz?

İlimle ilişkisini ömür boyu sürdürmeyi hedefleyen öğrencilere hitap eden Fatih Sahn-ı Semân Lisans Destek Programı, katılımcılarının akademik bilgi ve beceri alt yapısına ve geniş entelektüel ilgilere sahip bireyler olarak, İslam medeniyetinin ilim geleneği ile birlikte toplumsal ve beşerî disiplinler hakkında yeterli donanım kazanmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

Fatih Sahn-ı Semân Lisans Destek Programı’nın müfredatı iki temel alanı kapsamaktadır: İslami İlimler ve Modern Dünya Bilgisi. Bu iki temel alan, kendi içerisinde çeşitli modüllerden, ders ve seminerlerden oluşmaktadır. Toplamda beş yıl ve on dört akademik dönemden oluşan program boyunca öğrenciler yedi yüz otuz iki saat İslami İlimler, üç yüz altmış saat Modern Dünya Bilgisi semineri almaktadır. Program süresince katılımcıların akademik gelişimleri yakından takip edilmekte ve entelektüel gelişimlerine yönelik danışma ve rehberlikler sunulmaktadır.

Dersten bir goruntu
Dersten bir görüntü, Kaynak: https://twitter.com/sahnisemaniyc

Hangi dillerde eğitim veriliyor ve hangi diller öğretiliyor?

Klasik Arapça eğitimiyle başlayan Lisans Destek Programı süresince öğrenciler Klasik/Modern Arapça ve İngilizce olmak üzere iki dil de eğitim almaktadırlar. Programın eğitim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte bazı İslami İlimler seminerleri Arapça yapılmaktadır.

Haftalık ders programından bahsedebilir misiniz, Haftada kaç gün ve kaç saat ders veriliyor?

Program süresince hafta içi iki ve hafta sonu cumartesi günü olmak üzere haftada toplam üç gün eğitim verilmektedir. Haftada ortalama on beş saat seminer verilmektedir.

Yabancı uyruklu ya da yurtdışında eğitim görmüş hocalarımız var mı?

Eğitim kadromuz içerisinde lisans ve lisansüstü eğitimini yurtdışında tamamlamış hocalarımız bulunmaktadır. Bununla birlikte kurumda misafir araştırmacı olarak yabancı uyruklu hocalar da eğitim vermektedir.

Bir sınıfta ortalama kaç kişi mevcut ve sınıflar neye göre belirleniyor? Ayrıca her sene kaç öğrenci kabul ediliyor?

Lisans Destek Programı’na her yıl elli öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenciler Arapça seviyelerine göre sınıflara ayrılmaktadır. Programa Fatih Sahn-ı Semân’ın faaliyetlerine başladığı Eylül 2018’den itibaren her yıl düzenli olarak yeni öğrenci kabul edilmektedir.

Avlu
Fatih Sahn-ı Semân Medresesi Avlusu, Kaynak: https://twitter.com/sahnisemaniyc

Buraya gelmeyi düşünen ilim talebelerine ne tavsiye edersiniz?

Program, katılımcılarının lisans programlarında edindikleri bilgi ve yetileri geliştirmelerini teşvik eden bir anlayışla hazırlanmıştır. Lisans Destek Programı öğrencilerin günümüz dünyasını doğru anlayabilmesini, akademik çalışmalar yapabilmek için gerekli formasyona sahip, İslam ilimlerinin klasik metinleriyle hemhal, sosyal bilimlere bütüncül, derinlikli ve disiplinler arası bakabilen bireyler olarak yetişmelerini hedeflemektedir. Dolayısıyla programa katılmayı düşünen öğrencilere en önemli tavsiyemiz ilimle ilişkilerini ömür boyu sürdürmeyi hedeflemeleri ve arzu etmeleri olacaktır. 

Bu eğitim kurumunu bilhassa hangi öğrencilere yahut ne gibi beklentileri/gayeleri olan öğrencilere önerirsiniz?

Program üniversitelerin sosyal bilimler alanındaki lisans bölümlerini yeni kazanmış hazırlık veya birinci sınıf öğrencilerinin başvurularına açıktır. Programı bilhassa İslam medeniyetinin ilim geleneği, beşerî ilimler ve modern toplumsal ilimler hakkında yeterli donanımı kazanma gayesinde olan öğrencilere önermekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu