Bi Dünya Kudüs

Kudüs Hakkında 5 Kitap

Hakkında her daim konuşulan, bazen hüznün bazen umudun bazen de yeryüzünde var olmanın belirteci olmuş; Kâbe’nin kıble vekilliğini yapmış, peygamberlere namazgâh kılınmış bir şehir: Kudüs. Müslümanların elinde yeşerdiği yılları hasretle özleyen bu belde, şairin dediği gibi bir sınav kâğıdı olarak durmaktadır her müminin önünde.

Bu şehir yirminci asrın başında işgal altına girerken sessizliğini koruyan Müslümanlar, son yıllarda artan ilgileriyle bu mabetten adeta özür dilemekte, sanki hatasını telafi etmek istemektedir.

Kudüs için yapılması gereken en önemli şey; imanın bir gereği olarak görüp ona değer vermek, bunu da bir zorunluluktan ziyade onu sevdiği için yapabilmektir. İnsan ancak tanıdığına değer verip onu sevebilir, o hâlde atılacak ilk adım Kudüs’ü bilmek, onu her yönüyle tanımak ve hakkında fikir sahibi olmaktır.   

Bir konu hakkında fikir sahibi olmak için o konuyu ele alan farklı eserleri okumak her zaman en iyi yöntemlerden biridir. Biz de bu yazımızda onu daha iyi sevebilmek adına Kudüs’ü ele alan 5 kitabı inceleyeceğiz.

Sınav kâğıdı önümüzde, herkese başarılar!

100 Soruda Kudüs

100 Soruda Kudus
Kudüs Hakkında 5 Kitap 1

Zekeriya Kurşun- Ali İhsan Aydın

Rumuz Yayınevi, 2018

Konuyla ilgili pek malumatı olmayan okuyucular için akla gelen ilk kitaptır “100 Soruda Kudüs”. Kudüs’ün tarih sahnesine çıkışıyla başlayıp günümüze kadar gelen sürecini, yaşadığı olayları yüz temel soru başlığında ele alan eser, hemen herkesin aklına takılan suallerin ve daha fazlasının yanıtını veriyor. “Tarih içinde Kudüs”, “Osmanlı Döneminde Kudüs” ve “Osmanlı Sonrası Kudüs” şeklindeki kronolojik sırayla belirlenen ana başlıkların içinde, o dönemlerin siyasi, jeopolitik, tarihi, sosyal ve dini özellikleri ayrıntılarıyla sunuluyor.

Yalın bir dilin,  sade bir anlatımın hâkim olduğu eserde, her başlık öncesi o konuyla ilgili yazılı basından bir alıntıya, Tevrat, İncil veya Kur’an-ı Kerim’den ayetlere yer verilmesi, Kudüs’ün evrensel önemine dikkat çekiyor. Tarihi mekânların, şehrin farklı açılarının ve yazılı metinlerin fotoğrafları, anlatılanların gözde canlanması, verilen bilgilerin zihinde resmedilmesi adına sayfaların arasında karşınıza çıkıyor.

Zorluk Derecesi: 2/5

Filistin Hakkında Yanılgılar

Filistin Hakkinda Yanilgilar
Kudüs Hakkında 5 Kitap 2

Ahmet Varol

Nida Yayıncılık, 2017  

Medyanın propagandası ve eğitim-öğretimde verilen hatalı tarih bilgileri sebebiyle Filistin/Kudüs davasına mesafeli yaklaşan ümmet fertlerinin bu konuda doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yazılan bu eser, Müslümanların bu meseleyi Araplara ait olarak değil, ortak bir dert olarak görmelerini istiyor.

Filistin’in haritadaki yerinden, Mescidi Aksa ve Miraç’ın Müslümanlar için önemine; Filistin halkının Osmanlıya ihanet edip etmediklerinden, Yahudilere toprak satma meselesine; bu mücadelenin bir terör olayı olup olmadığından, Filistin’de yaşananların stratejik önemine kadar çokça bilinen veya hiç bilinmeyen; sürekli söylenen veya daha önce hiç duyulmamış sorunları ele alıyor. Verilen bilgilerin rakamlarla, tarihlerle ve ünlü şahısların konuyla ilgili söylemleriyle güçlendirildiği eserde sade bir üslup kullanılması okuyuşu kolaylaştırıyor.

Bir üst okumaya geçmeden önce önyargıları kırmak, akıllarda temiz bir Kudüs davası başlangıcı yapmak için faydalı bir kitap.

Zorluk Derecesi: 3/5

Yoldaki Mühendis

Yoldaki Muhendis
Kudüs Hakkında 5 Kitap 3

Abdullah Galib Bergusi

Ekin Yayınları, 2018

Kudüs’ü bilmek, bu davanın aksiyon adamı olan insanları tanımayı da gerekli kılmaktadır. “Yoldaki Mühendis” de 20. yüzyılın başından beri işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki sıcak direnişin en bariz örneğini veren bir mühendis komutanın hikâyesidir. Filistinli Kassam Komutanı Abdullah Galib Bergusi, 67 kez müebbet ve 5200 yıl hapis cezasına çarptırılmış, hücre hapsindeyken küçük kızından gelen bir mektuba cevap niyetiyle direniş öyküsünü anlatan bu otobiyografiyi kaleme almıştır.  

Başarılı bir mühendis olan Bergusi, Filistin için yola çıkmadan evvel Güney Kore’de yaşayan varlıklı biriydi. Ürdün’de ikâmet eden ailesinin yanına gittiği bir seferde yakınlarının direniş mücadelesine şahit olmuş ve hayatının geri kalanını Filistin ve Kudüs davasına adamaya karar vermiştir. Zekâsı, mühendislik başarısı ve sarsılmaz iradesiyle kısa zamanda işgal güçlerine büyük zayiatlar veren intikam saldırılarının bir numaralı ismi olmuştur.

Çağdaşımız olan bu isim sadece azmi, kararlılığı ve cesareti ile değil; düşmanı tanıma, teknolojiyi kendi imkânlarıyla da olsa en üst düzeyde kullanma ve yerinde karar alma gibi özellikleriyle dikkat çekmektedir. Tek kişilik hücresinde İbranice öğrenmiş, on adet kitap yazmış, onca işkenceye rağmen vücut direncini tekrar kazanmayı başarmıştır.

Okuyucuya hem gözyaşı hem de tükenmeyen bir umudun verdiği mutluluğu vadeden bu eser, bizleri haberlerden gördüğümüz birçok olayın canlı tanığıyla tanıştırıyor.  Kudüs’ü ve son yıllarda yaşananları ilgili ağızdan dinlemek isteyenler için önemli bir kaynak.

Zorluk Derecesi: 1/5

İsrail’in Doğuşu

Israilin Dogusu
Kudüs Hakkında 5 Kitap 4

Alan R. Taylor

Pınar Yayınları, 2019 (4. Baskı)

Kudüs’ün işgal altında olduğu herkesçe ayan beyan bilinmektedir lakin bu işgalin nasıl gerçekleştiği, arka planda neler olduğu, kimlerin, nasıl oyunları başarıyla oynadığı her zaman perde arkasında kalmıştır. Alt başlığı “1897-1947 Siyonist Diplomasisinin Analizi” olan bu kitap işte bu perde arkasını aralıyor.

1897 yılında Basel’de yapılan I. Siyonist Kongre’de alınan kararlar nihai olarak şöyle özetleniyordu: “Siyonizmin hedefi, Yahudiler için Filistin’de kamu hukukuyla güvence altına alınmış bir vatan yaratmaktır.”  Tarihi sürece bakıldığında bu kararın elli yıl içinde gerçekleştirildiği görülmektedir.  Eser, 1947 yılında İsrail’in kuruluşuna kadar nasıl bir sürecin yürütüldüğünü; savaşlardan, sömürgecilikten nasıl faydalanıldığını ve siyonizm tarafından ne tür bir diplomatik strateji takip edildiğini anlatıyor.

Ayrıca Yahudilerin Filistin’e yerleştirilmesinin ilk resmi onayı niteliğindeki Balfour Deklarasyonu, siyonizmin fikir ve aksiyon öncüsü Theodor Herzl’in ölümünün ardından ortaya çıkan pratik ve politik siyonizmin gelişimleri,  ABD’nin İsrail’e olan desteği de bahsedilen konular arasında.

Eserin içeriği ve verdiği bilgilerin derinliği göz önünde bulundurulursa kapsamlı ve ayrıntılı bir siyonizm siyasi tarihini ele aldığı söylenebilir.

Zorluk Derecesi: 4/5

Arzın Kapısı Kudüs: Mescid-i Aksa

Arzin Kapisi Kudus Mescid i Aksa
Kudüs Hakkında 5 Kitap 5

Talha Uğurluel

Timaş Yayınları, 2016

Kudüs, arza açılan ve Peygamber Efendimiz’in (sav) içinden geçip Allah-u Teâlâ’nın huzuruna yükseldiği kapıdır. Bu yüksek manevi değeriyle birlikte Kudüs aslında bir mekân, yeryüzüne kurulu olan bir şehirdir. Müslümanlarca fikri altyapısı oluşturulurken eş zamanlı olarak görülmesi, ruhunun hissedilmesi gereken en önemli üç mescitten biridir. Bu yönüyle okumayı somutlaştıran bir kitaba kesinlikle ihtiyaç vardır. “Arzın Kapısı Kudüs: Mescid-i Aksa” bu özelliklerde akla gelen ilk eserdir.

“Mescid-i Aksa Avlusu” ve “Kubbetüssahra Avlusu” olarak iki ana bölüme ayrılan eserin en önemli özelliği; uzun metinlerin, tanımlamaların yerine tarihe tanıklık eden eserlerin fotoğraflarla, tariflerle tanıtılmasıdır. Kudüs, Beytü’l Makdis, Mescid-i Aksa, Kubbetüssahra gibi kavramların çokça karıştırılması ve özellikle Kudüs dendiğinde sadece sarı kubbeli mescidin gözde canlanması gibi bilgi karışıklıklarının önüne geçilmesi için böyle bir eserin okunması şarttır. Kudüs yolculuğuna çıkacaklar için de çok yönlü ve doyurucu bir rehber niteliğinde olan kitabın akıcı, sade dili ve barındırdığı görsel yoğunluğu okumayı kolaylaştırmakta, Kudüs’e gidemeyenlerin eline Kudüs’ü getirmektedir.

Zorluk Derecesi: 2/5

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu