Medine’ye Kuş Bakışı Yolculuk

Dinimiz İslam'ın hicret yurdu, mübarek şehir Medine'nin havadan çekilmiş fotoğrafları bölge valiliği tarafından paylaşıldı.

360

Son zamanlarda internette birçok şehrin kuş bakışı fotoğrafına denk gelmekteyiz. Peki ya Medine-i Münevvere? Allah Rasulü’nün (s.a.s) “Ey Allah’ım! Bizlere Mekke’yi sevdirdiğin gibi, yahut ondan daha fazla Medine’yi de sevdir” diye dua ettiği bu mübarek şehrin havadan çekilmiş fotoğrafları Medine Valiliği tarafından paylaşıldı. O fotoğrafları kısa bilgiler eşliğinde sizin için derledik.

1Kelime Kökeni

Medine’nin Arapça “müdûn” veya “deyn” kökünden türediği ileri sürülür. İbn Manzûr, kelimenin “şehre gelmek, ikamet etmek, yerleşmek” gibi anlamlara gelen “müdûn” kökünden türediğini ve yeryüzünün yerleşmeye uygun ve kale yapılan her yerine “medine” adı verildiğini kaydeder.

2Anıldığı İsimler

İslâm kaynaklarında Medine’ye “Tayyibe, Miskîne, Azrâ, Câbire, Mecbûre, Mahabbe, Mahcûbe, Kur’an’da Medine için kullanılan ‘dâr’ kelimesinden hareketle (el-Haşr 59/9) Dârülhicre, Dârülîmân, Dârüssünne, Resûl-i Ekrem’e nisbetle Medînetürresûl (Medînetünnebî) ve el-Medînetü’l-Münevvere” gibi isimlerin verildiği görülmektedir.

3Hicret Yurdu

Mekke ile birlikte iki Harem’den (Haremeyn) biri olan Medine, hicret yurdu olması ve halkının herhangi bir zorlama olmaksızın İslâmiyet’i benimsemesinden dolayı “Kur’an’la fethedilmiş” kabul edilir.

4Osmanlı Hakimiyeti

Mısır’ın fethinden (1517) sonra huzura gelen Mekke heyetini Yavuz Sultan Selim’in çeşitli hediyelerle ve Şerif Berekât’ı Mekke Emirliği’ne tayin ettiği menşurla birlikte Mekke’ye göndermesi üzerine Medine Osmanlı hâkimiyetine girmiş ve o tarihten itibaren hutbeler Osmanlı padişahları adına okunmuştur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz