TAG (Etiket)

Etiketler, bir şeyi tanımlayan kelimeler veya ifadelerdir. Örneğin “haber” kelimesi genel olarak haberleri tanımlar. Öte yandan, bir baş belası etiketi genellikle öğretmen tarafından atanır.

Bir etiketin çıkarılması, etiketlenen şeyin aslında sorun olmadığını göstererek gösterilebilir. Çoğu durumda insanları, yerleri ve nesneleri tanımlamak için etiketler kullanırız. Örneğin, birine “tembel” diyebilir veya biri hakkında “aptal” olarak konuşabiliriz. Ayrıca hayvanlara “inek” diyebilir veya yiyeceklerden “pastırma” olarak bahsedebiliriz.

Platon’un mağara alegorisindeki baş belası “kalın” olarak adlandırılır ve büyük bir burnu ve kulakları olan olarak tanımlanır. Kalın olana “aptal” da denir. Buna karşılık, birine “aptal” demek, öğrenme veya sosyalleşme gibi görevleri nasıl yerine getirdiğini açıklar ve mutlaka aptal oldukları anlamına gelmez.

Etiket Ataması

Bir baş belası etiketi genellikle öğretmen tarafından atanır; ancak bu, bu etikete sahip öğrencilerin hepsinin sorun çıkaran olduğu anlamına gelmez. Bazıları aslında iyi niyetli olabilir, ancak hayatlarının bazı alanlarında kötü kararlar verebilir veya iyi muhakeme yeteneğinden yoksun olabilir.

Bazı öğretmenlerin ayrıca, belirli insan gruplarını diğerlerinden daha fazla sevmemelerine neden olabilecek önyargıları vardır. Örneğin, kadınlardan erkeklerden veya azınlıklardan beyazlardan daha fazla. Belirli bir etikete sahip tüm insanlar aslında düzgün insanlar olsa bile, diğerlerinin onlardan ne bekleyeceklerini bilmeleri için onlar için terimlerin olması yararlı olabilir. Bir şeyi etiketleyerek, diğer insanlara ona karşı nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili beklentileri iletiriz.

Örneğin, yiyeceğe “lezzetli” diyebilir veya birini veya başka bir şeyi tanımlamak için “mükemmel” gibi bir sıfat kullanabiliriz. Hayvanlar hakkında konuşurken, belirli bir etiketi kullandığımızda hangi hayvanı kastettiğimizi herkesin anlaması için her birine bir isim vermek faydalı olabilir – örneğin tüm ineklere “inek” demek gibi.

Zihinsel Engelli

Zihinsel engelli kişilere sadece tembel veya aptal olmak yerine zihinsel engelli (ID) teşhisi denilebilir. Kimlik teşhisi, kişinin gerçekten zihinsel engelli olduğu anlamına gelmez, ancak başkalarına bu kişiye nasıl davranmaları gerektiği konusunda beklentileri iletir. Bazı etiketler davranışla ilgili beklentileri ilettiğinden, bizim için yararlı olabilir. bu beklentilerin etiketlenen şey için gerçekten uygun olup olmadığını incelemek.

Örneğin, birine tembel demek, işverenlerin çalışanlarından her zaman çok çalışmaktan fazlasını bekleyebileceklerinden iş bulmalarını zorlaştırabilir. Bir hayvana inek demek, bazı hayvanat bahçelerinin hayvan satmasını zorlaştırabilir çünkü bu, tüm ineklerin yavaş ve dilsiz olduğu anlamına gelebilir. Kimliği olan bazı kişilerin gerçek engelleri olmadığı için, bazen bu kişilerin maruz kalabilecekleri herhangi bir damgayı kaldırmamız değil, aynı zamanda beklentilerin zihinsel engelli herkese karşı çok sert olmaması için kendi terminolojimizi gözden geçirmemiz gerekir. .