İlim Talebesine Kılavuz

İlim Talebesine Kılavuz: MEAD

İlim Talebesine Kılavuz adlı serimize Marifet ve Erdem Araştırmaları Enstitüsü kısa adı ile MEAD ile devam ediyoruz. Eğitim programının amacını, insana ilişkin bu soru ve araştırma alanlarını birlikte konuşup tartışacağınız hocalarla sizleri bir araya getirmek, tartışarak öğrenmenizi ve bu derin problemler üzerinde birlikte çalışarak gerçek bir ilerleme kaydetmenizi sağlamak olarak ifade ediyorlar. Gelin onu öğrencilerinden dinleyelim.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ben Sevdenur Akdere. Orduluyum, liseyi Samsun’da okudum ve İstanbul’a Üniversite eğitimim için geldim. Resimle ilgilenmeyi ve yağlı boya yapmayı severim. Kendimi geliştirmek, yeni şeyler deneyimlemek ve farklı kültürleri tanımak isterim. “Kendini bilen Rabb’ini bilir” sözüne kapılmış öncelikle kendimi arayan, kendimi ararken çevresini gözlemleyen biriyim. İnsanın konu olduğu alanlara ilgi duyuyor, İnsan psikolojisini ve sosyal hayatını merak ediyorum. Nasipse geleneksel ve modern bakış açısıyla ele alınan insan modelinden yola çıkarak daha bütüncül bir insan modeli üzerine akademik bir şekilde yoğunlaşmayı düşünüyorum.

Hangi üniversitede eğitim görüyorsunuz ve bölümünüz nedir?

İstanbul’da, İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler lisans 2.sınıf öğrencisiyim.

MEAD’ı tercih etmenizin sebebi nedir, burayı diğer yerlerden ayıran/farklı kılan özellikler nelerdir?

MEADi tercih etmenizin sebebi nedir 2

Öncelikle varlık olarak insanı ve insanoğlu olmanın kaidesini, sorumluluklarını ve ahlaki yapısını, âlemi ve varlığı merak ediyordum. İnsan ve hayat felsefesini İslami kaidelerle öğrenmek, bu dünya ve ahirete olan inancımı teorikten pratiğe dönüştürmek gibi sebeplerden ötürü bu eğitime katılmak istedim. Bu enstitünün akademik kadrosu ve ders konularını başka bir yerde görmedim. Her ne kadar yeni açılan bir kurum olsa da alanında uzman kişilerin olması burayı tercih etmemde büyük etken oldu.

Eğitim programının içeriğinden bahsedebilir misiniz, hangi dersleri alıyorsunuz, hangi kaynaklardan yararlanıyorsunuz?

2021 Güz Dönemi derslerimiz: “Varlıkİhsan Fazlıoğlu,  “Birliğin Metafizik Boyutlarıİbrahim Halil Üçer, “Metafizik Bilginin İmkanı ve NübüvvetÖmer Türker.    

2022 Bahar Dönemi ise  ”İnancın Boyutları”  Eşref Altaş, “İyilik ve Kötülük”  Abuzer Dişkaya, “İslam Düşüncesine Giriş” Ömer Türker.

Dersler hakkında daha fazla bilgi almak isteyen arkadaşlara https://meadenstitu.org/ adresinden incelemelerini öneririm. Ayrıca hocalarımızın ders esnasında söylediği kaynak ve kitaplardan faydalanıyoruz özellikle tüm derslerde takip ettiğimiz bir kaynağımız yok.

Hangi dillerde eğitim veriliyor ve hangi diller öğretiliyor?

Eğitim dili Türkçe. Farklı bir dilde eğitim veya herhangi bir dil eğitimi verilmiyor.

Haftalık ders programınızdan bahsedebilir misiniz, haftada kaç gün ve kaç saat ders görüyorsunuz?

Haftada bir gün olmak üzere cumartesi günleri İskender Baba Tekkesi’ne gidiyoruz. 15.00-19.30 arası eğitimimiz sürüyor. Toplamda 3 ders alıyoruz ve genelde bir ders bir saat olmak üzere şekilleniyor programımız. 

Ders aldığınız hocalardan bahsedebilir misiniz, bahsettiğiniz hocaların burayı tercih etmenizde etkisi oldu mu?

İhsan Fazlıoğlu, İbrahim Halil Üçer hocalarımızdan ders aldım. Ömer Türker, Eşref Altaş, Abuzer Dişkaya hocalarımızdan da ders almaya devam ediyoruz. Evet tabi, yukarıda da belirttiğim gibi etkisi oldu. Alanında uzman hocalarımızdan ders almak istedim.

Sınıfın mevcudu ortalama kaç kişi ve sınıflar neye göre belirleniyor, ayrıca her sene kaç öğrenci kabul ediliyor?

Sinifin Mevcudu Kac Kisi

Dönem başında iki aşamada kayıt olduk. Önce ön kayıt yaptık, ön kayıt sürecini geçenler mülakata girdi ve mülakat içerisinden 35 kişi seçildi. Kontenjan zaten 35 kişiyle sınırlıydı ve tek bir sınıf oluşturuldu. Dolayısıyla herkes şu an 1.kademede. Sınıfta genel olarak ortalama 30-35 kişi oluyoruz. Devamsızlık yapmamak çok önemli fakat hastalık veya geçerli mazeretlerden dolayı gelemeyen öğrenciler de oluyor.

Aldığınız dersler hakkında düşünceniz nedir, hangi derslerin size daha çok hitap ettiğini düşünüyorsunuz?

Aldığım dersler bana yeni bir bakış açısı ve vizyon kattı. Tarih boyunca insan, varlık ve Tanrı üzerine ne çok şeyler söylenmiş, teoriler geliştirilmiş dahası düşünce nasıl teşekkül etmiş bunun farkına vardım. Ayrıca bu felsefi alanın derinliğini ve etkisini anlayarak geniş bir perspektif kazandığımı düşünüyorum. Aldığım bütün dersler çok güzeldi fakat Varlık ve Nübüvvet derslerinden sonra mevcuda dair bakış açım değişti ve nübüvvetin hakikati üzerine daha çok düşünmeme sebep oldu.

MEAD’da, İskender Baba Tekkesi’nde bir gün nasıl geçer?

MEADda Iskender Baba Tekkesinde Bir Gun Nasil Gecer

İlk derse girdikten sonra yarım saat namaz ve yemek arası veririz.  Sağ olsun Ömer Başkara hocamız bizi aç bırakmaz 🙂 Genellikle tekkeye özgü, Özbek pilavından yeriz. Sonra ikinci derse gireriz bir saatlik dersten sonra tekrar bir yarım saat kadar namaz ve ihtiyaç molasından sonra son derse girip 19.30 da çıkarız.

İçinde bulunduğunuz ortam nasıl, buradaki diğer ilim taliplileri ile ünsiyet kurup uhuvvet bağı geliştirebildiniz mi?

Gerçekten tekkenin maddi ve manevi güzelliğinin var olduğunu düşünüyorum. Tekkede İskender Baba’nın kabri olması insana ayrı bir huzur veriyor. Bir yanımızda ölüm her daim hatırlatılırken diğer yanda hayattan kopmayıp ilim talep ediyoruz. Tekkeyi benimsediğimizi ve ayrıca arkadaşlar arasında uhuvvetin arttığını hissediyorum. Derslerin haricinde tekkede birkaç arkadaşla ilim halkası oluşturduk. Riyâzü’s-Sâlihîn okumaları yapıyoruz. Ayrıca yine birkaç arkadaş derslerle alakalı kitap okuyor ardından tahlilini yapıyorlar. Tekkenin haricinde de beraber vakit geçirmeye çalışıyoruz. Farklı üniversite ve bölümlerden arkadaşların olması sınıf içerisinde farklı bakış açısı ve görüş çeşitliliğine de katkı sağlıyor.

İlminizin arttığını ve eğer öyleyse bunun amellerinize yansıdığını hissediyor musunuz, burada öğrendikleriniz size hangi alanlarda ne gibi katkılar sağladı/sağlamakta ve sizi nasıl etkiledi/etkilemekte, akademik hayatınıza getirileri ve götürüleri nelerdir?

Öncelikle aradığım ama ne aradığımı bilmediğim şeyi bulduğumu düşünüyorum. Bu dersler bana genel olarak düşünce kavramını öğretti. İslamî ve felsefi bakış açısıyla bana düşünce geleceğini tanıttı. Düşüncenin önemini, düşünce tarihinin ne kadar renkli ve birbiriyle bağlantılı olduğunu gördüm. Her ne kadar modern zaman ve bilgi çağında yaşıyor olsak da geçmişten, gelenekten besleniyoruz. Yeni bir düşünceyi, teoriyi ortaya koymak için geçmişte neler söylendiğini bilmek lazım.

Mesela Gazzâlînin iman ve akıl anlayışını anlamak için İbn Sina’yı bilmek, İbn Sina’yı daha iyi anlamak için Aristoteles’i bilmek lazım. Düşünce tarihi büyük bir etkileşim içerisindedir. Ben bu eğitim sürecinde insanı insan yapan aklın tezahürü olan düşünceyi merak ettim. Lisans son sınıfa gelmeden ilgilenmek istediğim alanı biraz olsun bulduğumu düşünüyorum. Herkese farklı tesirler bırakan bu eğitim sürecinin de bana doğru yolu gösterdiğine inanıyorum.

Burada yaşadığınız ve bizimle paylaşmak istediğiniz sıradışı/farklı/komik bir hatıranız var mı?

Burada Yasadiginiz Komik Bir Aniniz Var Mi 2

İskender Baba Tekkesi Üsküdar’ın Ahmediye Mahallesi’nde yer alıyor. Ve bu tekkenin çevresinde de tarihi mezarlıklar bulunuyor. Bizim ders yaptığımız sınıf da ilk katta ve yol hizasında. Arada mezarlığa gelip dua edenleri camdan seyrediyoruz, hoş bir görüntü oluyor. Özellikle de tekkeyi bilmeyen kişiler tekkenin yanından geçerken bizi fark ettiklerinde garipseyerek meraklı gözlerle camdan içeriye bakıyorlar. Bir defasında tekkenin önünden geçen bir kimse yine aynı merak ve ilgiyle camdan içeri bakıyordu. Hocamızın gel manasında yaptığı el işaretini görünce neye uğradığını şaşırarak hemen oradan kaybolmuştu.

Buraya gelmeyi düşünen ilim talebelerine ne tavsiye edersiniz? 

MEAD’ın sitesinden ders içeriklerine ve akademik kadroya bakabilirsiniz. İlginiz doğrultusunda kadroyu araştırıp akademiye katılmada istekli olup olmadığınıza karar verirsiniz. Ayrıca akademinin mail adresi ve sosyal medya hesaplarından aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz.

Bu eğitim kurumunu bilhassa hangi öğrencilere veya ne gibi beklentileri/gayeleri olan öğrencilere önerirsiniz?

MEAD daha yeni kurulmuş bir enstitü olmasına ve bazı eksiklerine rağmen oldukça güzel gidiyor. Adından anlaşılacağı üzere İnsan Akademisine, âlemi ve insan felsefesini, inancını, fiillerini, hayatını merak eden, ilgi duyan arkadaşlar katılabilir. Derslere düzenli katılımın haricinde bizden sürekli ödev veya sınav beklenmiyor. Bu açıdan iş yükü yoğun ve ağır bir program değil. Fakat derslerden geri kalmamak için derse katılım ve ekstra konu araştırması yapmak bir sonraki ders için oldukça faydalı olmaktadır.  Çünkü dersi anlatan hocanın ağzından çıkan her cümle oldukça kıymetli ve anlatıcıya özgüdür. Bu konularda istekli olan herkesin katılabileceğini düşünüyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu